Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2011 - Tập 15 - Số 2
VÔ TINH KHÔNG BẾ TẮC KÈM GIÃN TĨNH MẠCH TINH: HIỆU QUẢ CỦA VI PHẪU THUẬT CỘT TĨNH MẠCH TINH GIÃN HAI BÊN NGẢ BẸN BÌU

Nguyễn Hồ Vĩnh Phước, Nguyễn Thành Như

TÓM TẮT :

TÓM TẮTMở đầu: Vô tinh không bế tắc có thể do giãn tĩnh mạch tinh gây ra. Mục tiêu: Khảo sát hiệu quả của phương pháp vi phẫu cột tĩnh mạch tinh giãn hai bên ngả bẹn-bìu trên bệnh nhân vô tinh không bế tắc có giãn tĩnh mạch tinh. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu lâm sàng tiền cứu. Vi phẫu thuật cột tĩnh mạch tinh giãn hai bên ngả bẹn-bìu và sinh thiết tinh hoàn được thực hiện trên các bệnh nhân điều trị vô tinh không bế tắc có kèm giãn tĩnh mạch tinh, tại khoa Nam Học, bệnh viện Bình Dân, từ tháng 01/2008 đến 12/2008. Các bệnh nhân được theo dõi hậu phẫu ít nhất trong 12 tháng, thử tinh dịch đồ mỗi 3 tháng và ghi nhận tình trạng có thai và/hoặc có con. Kết quả: Trong 1 năm theo dõi gồm 41 bệnh nhân, tỉ lệ có tinh trùng di động hậu phẫu là 21,95% (9 trường hợp), trong đó 3 trường hợp hiện đã có thai tự nhiên (7,3%) và 2 trường hợp có thai nhờ thụ tinh trong ống nghiệm với tinh trùng trong tinh dịch. Không ghi nhận các biến chứng như máu tụ, teo tinh hoàn, tràn dịch tinh mạc, giãn tĩnh mạch tinh tái phát.Kết luận: Vô tinh không bế tắc có kèm giãn tĩnh mạch tinh có thể được điều trị an toàn và hiệu quả bằng vi phẫu cột tĩnh mạch tinh giãn hai bên ngả bẹn-bìu.

ABSTRACT :

ABSTRACTBackground: Nonobstructive azoospermia can be caused by varicocele. Objective: Evaluating efficacy of bilateral scroto-inguinal microscopic varicocelectomy in non-obstructive azoopermic men with varicocele.Methods: A prospective clinical study. Bilateral scroto-inguinal microscopic varicocelectomy and testicular biopsy were performed on non-obstructive azoospemia patients with varicocele admitted from January 2008 to December 2008 at Department of Andrology, Binh Dan hospital. Results: 41 patients enrolled in this study. After 1 year, 21.95% (9 cases) of those had motile sperm. Spontanous pregnancies were noted in 3 cases (7.3%) and 2 cases had pregnancies by invitro fertilization. No complication such as hematoma, testicular atrophy, recurrent varicocele has been noted.Conclusions: Non obstructive azoospermia associated with varicocele can be treated safely and efficacely by the bilateral scroto-inguinal microscopic varicocelectomy.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF