Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2011 - Tập 15 - Số 4
KHẢO SÁT TỈ LỆ ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TÝP 2 Ở BỆNH NHÂN NHIỄM SIÊU VI VIÊM GAN C

Nguyễn Thị Thanh Thủy, Bành Vũ Điền

TÓM TẮT :

Trên thế giới hiện nay có khoảng 170 triệu người viêm gan C trong đó hơn 80% tiến triển thành mãn tính. Đã có nhiều nghiên cứu ghi nhận tần suất cao của đái tháo đường týp 2 ở bệnh nhân viêm gan C mãn so với các bệnh gan mãn tính khác. Chúng tôi tiến hành nghiên cứu trên các bệnh nhân viêm gan C mãn để khảo sát vấn đề này. Mục đích: Xác định tỉ lệ đái tháo đường type 2 ở bệnh nhân viêm gan C mãn. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Chúng tôi tiến hành hồi cứu 83 bệnh nhân trên 30 tuổi, có viêm gan C mãn, điều trị tại khoa viêm gan từ tháng 01/2010 đến tháng 12/2010. Kết quả: Tỉ lệ viêm gan C mãn có kèm đái tháo đường týp 2 là 20,48%, chủ yếu ở những người trên 50 tuổi (90%). Tỉ lệ biến chứng K gan tăng dần theo tuổi (nhóm 50 - 59 tuổi chiếm 17,65%, nhóm 60 - 69 tuổi chiếm 27,27%, nhóm 70 - 79 tuổi chiếm 33,33%). Tỉ lệ K gan ở nam cao gấp 2,27 lần so với nữ. Kết luận: Viêm gan C mãn có thể là yếu tố nguy cơ của đái tháo đường týp 2. Bệnh nhân càng lớn tuổi nguy cơ đái tháo đường càng cao.

ABSTRACT :

Background: The patients with liver disease are know to have a higher prevalence of glucose intolerance, preliminary studies suggest that hepatitis V (HCV) infection may be an additional risk factor for the development of diabetes mellitus.Objective: To determine the proportion of type 2 diabetes mellitus disease in hepatitis C virus infected patients.Subjects and Method: We performed retrospective study on 83 hepatitis C virus infected patients aged 30 and more at the Unite of hepatic research and treatment of ChoRay Hospital from 01/2010 to 12/2010. Results: The proportion of type 2 diabetes mellitus was 20.48% (90% at age 50 and more). The older age is higher risk of hepatocellular carcinoma (17.65% at age 50 - 59; 27.27% at age 60 - 69; 33.33% at age 70 - 79). Male patients are more at risk of hepatocellular carcinoma (the proportion of male patients was 2.27 higher than of female). Conclusion: ít is possible that HCV infection may be a risk factor for development of type 2 diabetes mellitus older patients are more at risk of diabetes.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF