Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2011 - Tập 15 - Số 4
HUYẾT KHỐI TĨNH MẠCH NÃO: ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ YẾU TỐ DỰ ĐOÁN KẾT QUẢ XẤU

Nguyễn Anh Tài, Phạm Xuân Lãnh

TÓM TẮT :

Mục đích: Đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng, nguyên nhân, và kết quả của bệnh nhân Huyết khối tĩnh mạch não (HKTMN) chưa được mô tả rõ ở Miền nam Việt nam. Nghiên cứu mô tả này thực hiện ở các bệnh nhân HKTMN tại Bệnh viện Chợ Rẫy.Phương pháp: Dữ liệu tiền cứu ở các bệnh nhân HKTMN được khẳng định bằng hình ảnh học não bộ thực hiện tại BVCR năm 2010. Kết quả chính là tử vong hoặc phụ thuộc (mRS> 2) lúc xuất viện.Kết quả: Nghiên cứu này gồm 38 HKTMN; các biểu hiện lâm sàng thường gặp nhất là đau đầu (84,2%), yếu liệt cục bộ (60,5%), nôn ói (47,4%), phù gai (36,8%), co giật (34,2%) và thay đổi ý thức (28,9%). Các yếu tố liên quan quan trọng với kết cục xấu gồm: liệt các dây thần kinh sọ, yếu liệt nữa người, sốt và hôn mê. Tất cả bệnh nhân đều được dùng kháng đông, nhưng chỉ có 28,9% bệnh nhân đạt INR mong muốn. 03 bệnh nhân (7,9%) tử vong và 14 bệnh nhân (36,8%) có kết quả xấu lúc xuất viện. Hôn mê lúc nhập viện là yếu tố độc lập dự đoán tử vong trong bệnh viện. Kết luận: lâm sàng của HKTMN có phổ rất rộng. khởi phát có thể là cấp tính, bán cấp hoặc mạn tính. Tình trạng sau sanh, sử dụng thuốc ngừa thai, và nhiễm trùng là yếu tố thúc đẩy phổ biến của HKTMN. Mặc dù tất cả bệnh nhân đều được dùng thuốc kháng đông, có đến 36,8% bệnh nhân có kết quả xấu lúc xuất viện.

ABSTRACT :

Purpose: The clincal and laboratories features, causative factors, and outcomes of patients with cerebral venous thrombosis from The Southern of Vietnam have not been well described. This descriptive study describes the results for cerebral venous thrombosis patients in ChoRay Hospital, Vietnam.Methods: The prospective data of patients with radiologically confirmed cerebral venous thrombosis were collected from Choray Hospital in 2010. Primary outcome was death or dependency (modified Rankin score >2) at the time of hospital discharge.Results: This study included 38 patients with cerebral venous thrombosis; the presenting features most commonly being observed were headache (84.2%), focal motor deficits (60.5%), vomitting (47.4%), papilledema (36.8%), seizures (34.2%), and mental status changes (28.9%). Important relative factors with poor outcome included cranial nerves paralysis, hemiparesis, fever and coma. All patients received therapeutic anticoagulation but only 28.9% of patients got target INR. Three patients died and fourteen patients had poor outcome at discharge. Coma were independent predictor of deadth in hospital. Conclusions: The clinical features of cerebral venous thrombosis have a wide spectrum. Symptom onset is either acute, subacute or chronic. Postpartum state, contraceptive drug and infections were the most common predisposing factors for cerebral venous thrombosis in this study. Although 100% of patients were treated with anticoagulation therapy. 36.8% of patients were dead or disabled at discharge.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF