Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2005 - Tập 9 - Số 1
NHÂN MỘT TRƯỜNG HỢP CẮT CHỎM NANG THẬN NỘI SOI SAU PHÚC MẠC Ở TRẺ EM

Nguyễn Văn Quang, Nguyễn Hoàng Đức, Phạm Ngọc Thạch, Trần Lê Linh Phương

TÓM TẮT :

Hiện nay ở các nước tiên tiến, phẫu thuật nội soi đã áp dụng rộng rãi trong phẫu nhi. Tại Việt Nam, phẫu thuật nội soi điều trị các bệnh niệu nhi là một lĩnh vực hoàn toàn mới lạ. Bài viết này trình bày một trường hợp cắt chỏm nang thận nội soi sau phúc mạc, lần đầu tiên thực hiện tại Việt Nam.

ABSTRACT :

Laparoscopic surgery in pediatric urology is beginning to accelerate in its application and this has been reflected in increasing series of progressively more complex procedures. In Vietnam, laparoscopic surgery is quite a new field. This article presented the first case of retroperitoneoscopic renal cyst decortication in Vietnam.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF