Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2010 - Tập 14 - Số 1
CÁC YẾU TỐ TIÊN LƯỢNG SAU PHẪU THUẬT KHÂU THỦNG LOÉT DẠ DÀY-TÁ TRÀNG

Nguyễn Hữu Kỳ Phương(1), Trần Thiện Trung(2)

TÓM TẮT :

Đặt vấn đề: Nguyên nhân điều trị chậm trễ, bệnh nhân lớn tuổi, bệnh toàn thân kèm theo, điểm ASA cao và xự suất hiện tình trạng sốc lúc nhập viện được xem như những yếu tố liên quan tới biến chứng và tử vong ở bệnh nhân được khâu thủng loét dạ dày-tá tràng. Nghiên cứu nhằm đánh giá các yếu tố tiên lượng của phương pháp khâu thủng trên bệnh nhân thủng ổ loét DD-TT.
Phương pháp: Nghiên cứu cắt ngang 442 bệnh nhân được chẩn đoán viêm phúc mạc do thủng ổ loét dạ dày-tá tràng, được mổ cấp cứu khâu lỗ thủng tại Bệnh Viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ trong thời gian 5 năm từ 01/01/2003 đến 31/12/2007.
Kết quả: Tỷ lệ biến chứng và tử vong sau mổ có liên quan đến các yếu tố tiên lượng bao gồm: Tuổi  65 (p=0,01 và p=0.018); Điểm ASA >2 (p<0,001); Thời gian từ khi thủng đến khi phẫu thuật dài hơn 24 giờ (p=0,007); và có liên quan đến kích thước lỗ thủng lớn hơn1cm (p= 0,014 và p= 0,041).
Kết luận: Tuổi, ASA, thời gian từ khi thủng tới khi phẫu thuật, và kích thước lổ thủng là các yếu tiên lượng có liên quan đến biến chứng và tử vong trên bệnh nhân được phẫu thuật khâu thủng loét DD-TT.

ABSTRACT :

Background: Delay in operation, older age, associated medical illness, high ASA grade, and shock on admission are factors significantly associated with peri-operative morbidity and mortality in patients with peptic ulcer perforation after simple closure. Purpose of this study is to evaluate factors influencing prognosis that predict morbidity and mortality after simple closure of perforated peptic ulcer.
Method: 442 patients who were diagnosed and operated for perforated peptic ulcer at the Can Tho Central General Hospital between January 2003 and December 2007.
 Results: We found that risk of morbidity and mortality closely related to older age  65 (p=0,01 and p=0.018); ASA >2 (p<0,001); the delay in operation over 24 hours (p=0,007); and hole size of perforation (p= 0,014 and 0,041).
Conclusions: Older age, ASA grade, the delay in operation, and hole size of perforation are factors influencing prognosis of morbidity and mortality after simple closure in patients with perforated peptic ulcer.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF