Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2010 - Tập 14 - Số 1
MỘT SỐ KINH NGHIỆM QUA 29 TRƯỜNG HỢP ĐIỀU TRỊ POLÍP VÀ UNG THƯ DẠ DÀY SỚM BẰNG PHƯƠNG PHÁP CẮT NIÊM MẠC QUA NỘI SOI ỐNG MỀM

Lê Quang Nhân(1), Nguyễn Thúy Oanh(2)

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Đánh giá kết quả sớm của phương pháp cắt niêm mạc qua nội soi ống mềm trong điều trị políp không cuống hoặc nửa cuống và ung thư dạ dày sớm.
Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu tiền cứu, mô tả, cắt ngang, áp dụng kỹ thuật mới điều trị políp không cuống và ung thư dạ dày sớm. Chúng tôi thu thập và phân tích số liệu từ 29 trường hợp được cắt niêm mạc dạ dày qua nội soi ống mềm trong thời gian từ tháng 8/2007 đến 10/2009 tại khoa Nội soi bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM.
Kết quả: Có 7 nam và 22 nữ. Tuổi trung bình của bệnh nhân là 47 tuổi. Trong đó có 1 trường hợp niêm mạc dạ dày bình thường, 8 trường hợp viêm dạ dày mạn tính, 2 trường hợp chuyển sản tụy ở dạ dày, 15 trường hợp políp, 2 trường hợp ung thư sớm. Thời gian ổ loét lành sẹo trung bình là 5 tuần. Kết quả chung nhiều hứa hẹn và theo dõi trong 13 tháng chưa thấy tái phát ung thư.
Kết luận: Những kết quả sớm của chúng tôi cho thấy PPCNMQNSOM hiệu quả và an toàn trong điều trị políp không cuống và ung thư dạ dày sớm.

ABSTRACT :

Objectives: To determine the initial results of endoscopic mucosal resection (EMR) in treatment of non-pedunculated or hemi-pedunculated polyps and early gastric cancers.
Method: This is a prospective study of 29 patients. These patients were treated by EMR from 8/2007 to 10/2009 in the department of GI endoscopy of University Medical Center at HCM city.
Results: There were 7 males and 22 females with mean age 47. Of them, there were 1 case of normal gastric mucosa, 8 cases of chronic gastritis, 2 cases of pancreatic metaplasia in the gastric mucosa, 15 cases of polyps and 2 case of early gastric cancer. Mean healing ulcer after EMR was 5 weeks. The overall results were promising and no recurrence of cancer after 13 months follow-up.
Conclusion: Our study shows that EMR can be used effective and safe in treatment of non-pedunculated polyps and early gastric cancers.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF