Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2006 - Tập 10 - Số 1
BƯỚC ĐẦU KHẢO SÁT KÍCH THƯỚC CÁC XOANG MẶT BẰNG CHỤP ĐA CẮT LỚP ĐIỆN TOÁN

Trương Tam Phong, Nguyễn Văn Cường, Nguyễn Sỹ Hưng, Ngô Văn Đoan, Đoàn Văn Thanh, Nguyễn Long Hải và CS

TÓM TẮT :

Mục tiêu của nghiên cứu là mô tả một số kích thước của các xoang mặt của người Việt Nam trưởng thành dựa hình ảnh chụp đa cắt lớp điện toán, được tiến hành tại bệnh viện Bưu Điện 2, từ 01/2005 đến 06/2005.Ngoài các ý nghĩa về kích thước giải phẫu, kết quả bước đầu này còn có ý nghĩa đối với phẫu thuật nội soi mũi xoang

ABSTRACT :

The aim of this study is to describe some paranasal sinuses parameters of Vietnamese adults by multislice computed tomography from 01/2005 _ 06/2005 at the Post and Telecommunication Nº 2 hopital. Besides the anatomical description characteristics, the initial results of this are very important to endoscopic para nasal sinus surgery.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF