Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2011 - Tập 15 - Số 4
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ TRONG PHẪU THUẬT CẤP CỨU PHÌNH ĐỘNG MẠCH CHỦ BỤNG DƯỚI ĐỘNG MẠCH THẬN

Phạm Thọ Tuấn Anh(1), Bùi Thị Hương Giang(2)

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Đánh giá kết quả sau phẫu thuật cấp cứu Phình Động mạch chủ bụng dưới Động mạch thận, với các bệnh nhân có PĐMCB vỡ / dọa vỡ, nhằm xác định tử suất và xác định các yếu tố tiên lượng tử vong trước mổ. Phương pháp nghiên cứu: Thiết kế nghiên cứu hồi cứu mô tả với 48 trường hợp được can thiệp phẫu thuật cấp cứu vì PĐMCB vỡ (vỡ tự do, vỡ sau phúc mạc tạo hematoma) hoặc dọa vỡ, từ 05/2008 - 05/2010 tại bệnh viện Chợ Rẫy. Các yếu tố hành chính, tiền phẫu, trong mổ và hậu phẫu được ghi nhận, theo dõi sát, xử lí số liệu và phân tích thống kê nhằm tìm ra các yếu tố tiên lượng tử vong. Kết quả: Nghiên cứu có 48 trường hợp: 14 ca PĐMCB dọa vỡ và 34 PĐMCB vỡ. Tử suất là 20,8% (10 /48), trong nhóm PĐMCB vỡ tử vong là 20,6% (7/34) và 21,4% tử vong ở nhóm phình dọa vỡ (3/14), vỡ tự do tử vong 40%, Nguyên nhân tử vong sau mổ: suy đa cơ quan, nhồi máu cơ tim, nhồi máu não, nhiễm trùng mảnh ghép, hoại tử ruột, rối loạn đông máu và viêm phổi hít. Ở nhóm phình vỡ qua phân tích đơn biến, các yếu tố nguy cơ là tuổi > 76 (F = 11,4, p= 0,002), shock (F = 3,97, p = 0,05), điểm GA > 80(F= 12,7, p = 0,0001) và điểm Hardman > 1(F = 7,8, p = 0,009). Phân tích đa biến và đường cong ROC cho thấy tuổi, điểm GA và Hardman là yếu tố tiên lượng tử vong khá.Kết luận: Phẫu thuật can thiệp cấp cứu PĐMCB có tử vong sau mổ còn cao (20,8%). Kết quả của nghiên cứu tiên đoán khả năng sống sau mổ cao hơn với bệnh nhân có điểm GA < 81, Hardman < 2, và tuổi < 76.

ABSTRACT :

The early results after the emegent open repair of patients with imminent, contained and free ruptured abdominal aortic aneurysm (AAA)Objective: To evaluate the early results after the emegent open repair of patients with imminent, contained and free ruptured abdominal aortic aneurysm (AAA), to identify the mortality, the early complications and the predictors of early outcome. Patients and methods: Retrospective review of forty-eight patients underwent emergent repair for AAA, during May 2008 to May 2010 in Cho Ray Hospital. Demographic, preoperative, intraoperative, and postoperative data were recorded and statistically analysed to identify predictors for mortality Results: 14 imminent and 34 contained to free ruptured AAA patient were divided 2 groups. The mortality was 20.8% (10/48); 20.6% in ruptured group and 21.4% in the other died by multiple organ failure, myocardial infarction, cerebral infarction, graft infection, ischaemic colitis, coagulopathy, inhalation pneumonia. Predictors're: age (F = 11.4, p= 0.002), shock (F = 3.97, p = 0.05), GA(F= 16, p = 0.0001) and Hardman score ((F = 7.8, p = 0.009). Univariate analysis by ROC curve: only age, GA and Hardman score means predictors. The Hardman score' s the only predictor after multivariate analysis.Conclusion: Emergent open repair of AAA is associated with a high risk of postoperative death. The results of this study suggest that a good postoperative survival rate can be expected in patients with a Glasgow Aneurysm Score <77 and Hardan < 1, age < 76.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF