Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2005 - Tập 9 - Số 1
TÁI TẠO THỰC QUẢN BẰNG ĐẠI TRÀNG

Đào Trung Hiếu, Vũ Ngọc Bảo, Huỳnh Công Tiến, Phan Ngọc Duy Cần

TÓM TẮT :

Trong 2 năm qua, có 10 bệnh nhi từ 5 tháng đến 8 tuổi được thực hiện tái tạo thực quản bằng đại tràng tại Khoa Ngoại Bệnh viện Nhi Đồng 1. chẩn đoán bao gồm: teo thực quản với đoạn gián đoạn dài: 4 trường hợp, phỏng do hoá chất: 6 trường hợp. Các biến chứng sớm được ghi nhận: dò miệng nối cổ: 1, hoại tử mảnh ghép: 1. Theo dỏi từ 6 đến 18 tháng: hẹp miệng nối: 0, trào ngược dạ dày thực quản: 1. Tất cả bệnh nhi trên trừ trường hợp hoại tử mảnh ghép phải chờ tái tạo lại đều ăn bằng đường miệng tốt.

ABSTRACT :

During the last 2-year period 10 patients from 5 months to 8 years old underwent esophageal rescontruction with interposed segment of colon, the diagnosis included: long-gap esophageal atresia: 4 cases, chemical burns: 6 cases. Early complications were reported: upper anastomotic fistula:1, graft necrosis:1. The follow up was from 6 months to 18 months: upper anastomotic stricture, gastric reflux:1. All of patients but one, who is still wating for another reconstruction after graff necrosis, are doing with only oral feeding.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF