Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2011 - Tập 15 - Số 4
NUỐT KIẾM GÂY THỦNG HẠ HỌNG THỰC QUẢN: MỘT SỐ KINH NGHIỆM TRONG ĐIỀU TRỊ

Trần Anh Bích, Trần Minh Trường

TÓM TẮT :

Thủng thực quản là một tình trạng nghiêm trọng với tỷ lệ tử vong cao. Điều trị thành công phụ thuộc vào kích thước lỗ thủng, thời gian từ lúc thủng đến khi chẩn đoán và tiền sử bệnh trước đó. Thủng thực quản phần lớn do dị vật thực quản như hóc xương, có thể do bất kỳ thiết bị, dụng cụ đến hạ họng - thực quản. Dị vật thực quản có thể can thiệp phẫu thuật. Ở đây, chúng tôi báo cáo 3 trường hợp thủng thực quản hiếm gặp, do nguyên nhân nuốt kiếm. Các trường hợp đều đến ở giai đoạn muộn, khi đã có biến chứng áp-xe. Mục đích điều trị nhằm đạt được mục tiêu dẫn lưu ổ nhiễm trùng, ngăn chặn nhiễm trùng lan trung thất, đảm bảo dinh dưỡng hợp lý giúp mau lành đường tiêu hóa. Tất cả các trường hợp đều phục hồi hoàn toàn.

ABSTRACT :

Esophageal perforation is a serious condition with a high mortality rate. Successful treatment depends on the size of the perforation, early diagnosis (less than 24 hours), and the underlying health of the patient. Esophageal perforation can be caused by foreign body any instrument, device reaching the hypopharynx-esophagus. Foreign body can be treated. We present three cases of esophageal perforation with an unusual cause: sword swallowing. All of cases were diagnosed lately with abscess formation in and around the esophagus. The goal of all management approaches is to achieve drainage of all affected compartment, to prevent further mediastinal contamination, to provide mutritional support, and to restore the gastrointestinal tract. All of patients recovered and have resumed their daily activitives.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF