Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2005 - Tập 9 - Số 1
GIỚI THIỆU MỘT TRƯỜNG HỢP VIÊM RUỘT THỪA CẤP Ở HỐ CHẬU TRÁI GẶP TẠI TRUNG TÂM Y TẾ QUẬN 7

Trần Dư Đông

TÓM TẮT :

Ngày 4.5.2004 một bệnh nhân nam nhập viện Trung tâm Y tế Quận 7 đã được mổ với chẩn đoán là viêm ruột thừa cấp ở hố chậu trái do bị đảo ngược phủ tạng toàn bộ. Chụp phim ngực là cần thiết để phát hiện những bất thường của hệ thống tim phổi ngoài những kỹ thuật thường qui như siêu âm bụng, xét nghiệm, khai thác bệnh sử... Bệnh nhân đã biết bị đảo ngược phụ tạng trước đó hai năm. Chẩn đoán được xác lập. Cuộc mổ thành công. Bệnh nhân lành bệnh và xuất viện trong tình trạng sức khỏe ổn định.

ABSTRACT :

On May 4th 2004, a male patient was admitted into 7th district medical centre with diagnosis of acute appendicitis in left iliac fossa, being associated with situs inversus totalis. Chest X-ray and abdominal echography were required to detect this rare developonental abnormality. The patient was aware of this condition two years ago. The emergency operation was successfully carried out. The patient was recovered and discharged in good condition of health.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF