Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2005 - Tập 9 - Số 1
GIÁ TRỊ PHƯƠNG PHÁP HÌNH THÁI HỌC - HOÁ TẾ BÀO SO VỚI PHƯƠNG PHÁP DẤU ẤN MIỄN DỊCH TRONG CHẨN ĐOÁN PHÂN DÒNG LEUCEMIE CẤP Ở TRẺ EM

Trần Thái Bình, Lâm Thị Mỹ

TÓM TẮT :

Bạch cầu cấp là bệnh lý máu ác tính thường gặp nhất ở trẻ em và là bệnh có tiên lượng khá tốt nếu được chẩn đoán chính xác và điều trị kịp thời. Việc chẩn đoán, phân dòng chính xác đóng vai trò rất quan trọng trong kết quả điều trị vì phác đồ và tiên lượng giữa 2 dòng tế bào hoàn toàn khác nhau. Chúng tôi tiến hành một nghiên cứu cắt ngang mô tả nhằm đánh giá hiệu quả của phương pháp hình thái học, hoá tế bào so với phương pháp dấu ấn miễn dịch để chẩn đoán phân dòng bạch cầu cấp. Nghiên cứu được tiến hành theo hai giai đoạn trong đó giai đoạn hồi cứu thu nhận 189 bệnh nhân bạch cầu cấp tại bệnh viện Truyền máu Huyết học TPHCM trong năm năm 1998-2002 và giai đoạn tiền cứu thu nhận 45 trường hợp tại hai trung tâm bệnh viên Truyền máu Huyết học và bệnh viện Nhi Đồng I TPHCM. Kết quả cho thấy phương pháp hình thái học hoá tế bào đều có giá trị trong chẩn đoán phân dòng bạch cầu cấp ở trẻ em. Khả năng chẩn đoán đúng của phương pháp hình thái học trong chẩn đoán dòng tuỷ và dòng lympho lần lượt là 91,67% và 92,54%; trong khi đó các giá trị tương tự của phương pháp hoá tế bào lần lượt là 80% và 91,67%. Các giá trị này tăng đáng kể khi hai phương pháp này kết hợp với nhau (100% và 93,34%). Nghiên cứu tiền cứu đã củng cố các kết quả của giai đoạn hồi cứu. Trong điều kiện thực tế Việt Nam, phương pháp hình thái học hoá tế bào vẫn còn giá trị cao trong chẩn đoán phân dòng bạch cầu cấp ở trẻ em.

ABSTRACT :

Acute leukemia is the most commont malignant blood disease in children and is curable if correctly diagnosed and effectively treated. A descriptive cross- sectional study was carried out to evaluate the effectiveness of morphology and histochemistry versus immunophenotype to classify acute leukemia in children. The five - year retrospective phase of study recruited 189 acute leukemia from Blood transfusion and Hematological hospital HCMC; while 45 acute leukemia from Blood transfusion and Hematological hospital and Children No 1 hospital in HCMC were prospectively monitored in 2003 to reconfirm the effectiveness of these diagnostic methods. The morphology was effective of AML and ALL were 91.67% and 92.54% respectively. The value of histochemistry were 80% and 91.67%,the combination of these two methods increased significantly the capacity of the classification (100% and 93.34%). The results from prospective phase reconfirmed the retrospective results. In current condition of developing countries, an effort to standardize morphology and histochemistry would be cost - effective to immunophenotype for classification and differentiation of acute leukemia.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF