Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2011 - Tập 15 - Số 4
BƯỚC ĐẦU ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ PHẪU THUẬT TIM TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA KIÊN GIANG

Danh Trung, Phạm Văn Đởm, Huỳnh Hải Đăng, Trần Văn Thành, Võ Văn Nhu

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Đánh giá kết quả sớm phẫu thuật tim tại BVĐK Kiên Giang.Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Những bệnh nhân được phẫu thuật tim tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên giang từ tháng 5/2009 đến tháng 10/ 2010. Hồi cứu mô tả.Kết quả: Từ tháng 5/ 2009 đến tháng 10/ 2010 chúng tôi đã phẫu thuật được 141 trường hợp, trong đó: nam: 62, nữ: 79. Tuổi từ 1 - 81 tuổi, còn ống động mạch: 20, thông liên nhĩ: 18, thông liên thất: 49, hẹp động mạch phổi: 4, bệnh van 2 lá: 30, bệnh van động mạch chủ: 3, bệnh van động mạch chủ và van 2 lá: 11, bệnh động mạch chủ ngực bóc tách: 2, u nhầy nhĩ phải: 1, bệnh mạch vành: 3. Tỷ lệ thành công: 99,3%. Biến chứng gặp nhiều nhất là: loạn nhịp tim.Kết luận: Chúng tôi đã phẫu thuật được cho 141 trường hợp với tỷ lệ thành công là 99,3%. Phân loại bệnh phẫu thuật nhiều nhất là thông liên thất và bệnh lý van 2 lá. Phẫu thuật tim là chuyên khoa sâu nhưng có thể triển khai được ở bệnh viện tuyến tỉnh.

ABSTRACT :

Objectives: To evaluate the results early heart surgery in Kien Giang general hospital. Patients and method of research: The heart surgery patients in Kien Giang general hospital from May 2009 to October 2010. Retrospective study. Results: From May 2009 to October 2010, we have been 141 surgical cases, including: Male: 62, Female: 79. Age from 1- 81 years old, Patent ductus arteriosus (PDA): 20, atrial septal defect (ASD): 18, ventricular septal defect (VSD): 49, pulmonary artery stenosis: 4, Mitral valve disease: 30, aortic valve disease: 3, aortic valve and mitral valve disease: 11, aortic dissection: 2, myxoma right atrium: 1, coronary artery disease: 3. Success rate: 99.3%. Most disease common complications are: heart arrhythmia. Conclusion: we have been 141 surgical cases with a success rate is 99.3%. Most surgical patients are ventricular septal defect and mitral valve disease. Heart surgery is a specialist deep but can be applied at the provincial hospital.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF