Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2011 - Tập 15 - Số 2
KINH NGHIỆM CẮT ĐỐT NỘI SOI ỐNG PHÓNG TINH ĐIỀU TRỊ VÔ TINH DO TẮC ỐNG PHÓNG TINH

Phạm Văn Hảo, Nguyễn Thành Như

TÓM TẮT :

TÓM TẮTĐặt vấn đề: Tắc ống phóng tinh hai bên là một nguyên nhân hiếm gặp gây vô sinh ở nam giới. Điều trị vô tinh do tắc ống phóng tinh có thể bằng cắt đốt nội soi ống phóng tinh hoặc thụ tinh trong ống nghiệm với tinh trùng được trích từ mào tinh hay tinh hoàn. Mục tiêu: Nghiên cứu này nhằm nêu kinh nghiệm của các tác giả về hiệu quả của cắt đốt nội soi ống phóng tinh để điều trị vô tinh do tắc ống phóng tinh.Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu hồi cứu các trường hợp đã được cắt đốt nội soi ống phóng tinh để điều trị vô tinh do tắc ống phóng tinh tại bệnh viện Bình Dân trong thời gian từ 01/01/2003 đến 31/12/2008. Tinh dịch đồ được thực hiện mỗi tháng trong 3 tháng đầu sau mổ, sau đó mỗi 3 tháng trong 9 tháng kế tiếp. Phẫu thuật được xem là thành công khi tinh trùng xuất hiện trong tinh dịch. Kết quả: 08 trường hợp, 5 trường hợp tắc do nang và 3 trường hợp tắc do không do nang. Có 4 trường hợp (50%) tinh trùng xuất hiện lại trong tinh dịch, trong đó có 2 trường hợp (25%) có thai tự nhiên (mỗi trường hợp lần lượt có 2 con) và 2 trường hợp (25%) có con nhờ thụ tinh trong ống nghiệm với tinh trùng trong tinh dịch, 1 trường hợp tiểu máu nhẹ sau mổ.Kết luận: Cắt đốt nội soi ống phóng tinh là một phẫu thuật nội soi đơn giản, an toàn và hiệu quả trong điều trị vô tinh do tắc ống phóng tinh.

ABSTRACT :

ABSTRACTBackground: Bilateral ejaculatory duct obstruction is a rare cause of male infertility. Infertility treatment of ejaculatory duct obstruction azoospermia can be either transuretral resection of the ejaculatory ducts or invitro fertilization with sperm retrieved from epididymis or testis. Objective: This study was aimed to present the authors' experience of efficacy of transuretral resection of the ejaculatory ducts for ejaculatory duct obstruction azoospermia.Methods: A retrospective study of cases performed transuretral resection of the ejaculatory ducts for ejaculatory duct obstruction azoospermia at Binh Dan hospital from January 1st 2003 to December 31st 2008. Sperm analysis was done every month during postoperative three first months, then every 3 months for the next 9 months. The surgery was considered successful when sperm returned in the ejaculate. Results: 8 cases noted. 5 cases of cystic obstruction and 3 cases of non-cystic obstruction. 4 of those cases (50%) had sperm returned in the ejaculate, of which, 2 cases (25%) had natural pregnancies (each case had 2 children succesively) and 2 cases (25%) had children by invitro fertilization with sperm in the ejaculate. 1 pateint had mild hematuria.Conclusions: Transuretral resection of the ejaculatory ducts was a simple, safe and efficacious endoscopic procedure for ejaculatory duct obstruction azoospermia.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF