Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2011 - Tập 15 - Số 1
CẮT RUỘT THỪA NỘI SOI MỘT ĐƯỜNG MỔ VỚI 2 TROCAR

Nguyễn Thanh Phong

TÓM TẮT :

TÓM TẮTMở đầu: Ngày nay, cắt ruột thừa qua nội soi ổ bụng được thực hiện cho hầu hết các trường hợp viêm ruột thừa cấp tại các bệnh viện. Có một số nghiên cứu sử dụng 1 lỗ trocar rốn để cắt ruột thừa nhưng hầu hết các nghiên cứu này đều sử dụng một trocar rốn có nhiều kênh thao tác và dụng cụ phẫu thuật chuyên biệt không hiện có tại các bệnh viện. Chúng tôi giới thiệu phương pháp cắt ruột thừa qua ngã nội soi ổ bụng, sử dụng 2 trocar qua 1 đường rạch da ở rốn với những dụng cụ phẫu thuật nội soi thường dùng để cắt ruột thừa hoàn toàn trong ổ bụng nhằm đánh giá tính khả thi của phương pháp này.Đối tượng- Phương pháp: Từ tháng 11/2009 đến tháng 9/2010, chúng tôi thực hiện 124 trường hợp cắt ruột thừa qua ngã nội soi với 2 trocar qua 1 đường rạch da ở rốn. Chúng tôi sử dụng 1 trocar 5mm và 1 trocar 10mm đặt qua đường rạch da này, dùng kính soi phẫu thuật 5mm và dụng cụ phẫu thuật nội soi thường dùng tại bệnh viện. Ruột thừa được xử lý hoàn toàn trong ổ bụng. Sau đó ruột thừa được kéo ra ngoài qua lỗ 10mm.Kết quả: 124 trường hợp cắt ruột thừa qua ngã nội soi với 2 trocar, tuổi trung bình 35, thời gian mổ 29±14 phút. Thời gian nằm viện sau mổ trung bình 4 ngày. Tất cả đều thực hiện với 1 đường mổ qua rốn, không có trường hợp nào thêm trocar hoặc chuyển mổ mở. Chúng tôi không gặp tai biến hay biến chứng trong và sau mổ. Trong thời gian theo dõi từ 1 tuần đến 1 tháng, chúng tôi cũng không gặp bất kỳ biến chứng nào liên quan đến cuộc mổ viêm ruột thừa.Kết luận: Cắt ruột thừa qua ngã nội soi với 1 đường rạch da quanh rốn, sử dụng các dụng cụ phẫu thuật nội soi thường dùng tại bệnh viện và xử lý ruột thừa trong ổ bụng là an toàn, hiệu quả và là một chọn lựa khác cho phẫu thuật bụng không có sẹo mổ.

ABSTRACT :

ABSTRACT Backgound: Laparoscopic appendectomy is used for almost acute appendicitis at hospitals. Single- port laparoscopic appendectomy was applied in some hospitals but they had to be used a specified port and laparoscopic instruments. We report our experience in laparoscopic appendectomy using two trocars with a single- incision perumbilical with common laparoscopic instruments, the appendix was removed completely intra-abdominally. Method: From November 2009 to September 2010, we performed 124 laparoscopic appendectomies using two trocars with a single- incision perumbilical. Two trocars: 5 mm and 10 mm was inserted through this incision, using 5mm telescope with usually laparoscopic instruments such as scissor and grasper ... into the abdomen. The appendectomy was performed completely intra-abdominally then withdrawn through the 10 mm trocar. Results: one hundred twenty four cases of a single- incision perumbilical laparoscopic appendectomy have been performed. The median age was 35 years (range, 15- 78). The average operating time was 29 minutes (range, 15- 80) and the median hospital stay was 4 days. All patients were operated with a single- incision perumbilical; neither conversion nor additional trocar was necessary. There have been no deaths or complications during or after surgery. During 1 week to 1 month follow up, no problems related to the appendectomy have been reported. Conclusions: Laparoscopic appendectomy using two trocars with a single- incision perumbilical with common laparoscopic instruments and intra-abdominal removal completely of appendix was safe and feasible and would be another option for scarless abdominal surgery..

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF