Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2011 - Tập 15 - Số 4
KẾT QUẢ PHẪU THUẬT ĐỤC THỦY TINH THỂ NGOÀI BAO QUA ĐƯỜNG MỔ NHỎ VÀ PHACO

Nguyễn Thế Hồ, Phan Thị Hoàng Trang

TÓM TẮT :

Tổng quan: Đục thủy tinh thể là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây ra giảm thị lực và mù lòa ở các nước đang phát triển. Điều trị chủ yếu là phẫu thuật. Đã có một số phương pháp phẫu thuật để điều trị bệnh lý này. Ngày nay, phẫu thuật đục thủy tinh thể ngoài bao qua đường mỗ nhỏ (MSICS) và phẫu thuật nhũ tương hóa thủy tinh thể (PHACO) đã đem lại kết quả tốt cho bệnh nhân.Mục tiêu: So sánh kết quả phẫu thuật đục thủy tinh thể qua đường mổ nhỏ và PHACO. Phương pháp: Các mẫu của nghiên cứu bao gồm 200 bệnh nhân (nhóm tuổi 50 - 80, 91 nữ / 109 nam giới, trong đó có 100 MSICS và 100 PHACO). Hiệu quả xác định bằng thị lực, loạn thị và các biến chứng xảy ra ở ngày thứ 1, 7, 30, 90 và 180 sau khi phẫu thuật. Kết quả: Kết quả sau 180 ngày cho thấy thị lực (TL) của nhóm MSICS và PHACO 0.86 (SD = ± 0,01, Range = 0,10-1,00) và 0,84 (SD = ± 0,02, Range = 0,06-1,00). TL trung bình chỉnh kính là 0,88 (SD = ± 0,255, Range = 0,00-0,98) và 0,91 (SD = ± 0,266, Range = 0,01-0,98) cho MSICS và PHACO. Không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê trong tất cả các giá trị TL ở các thời điểm giữa hai nhóm. Đối với loạn thị trung bình 180 ngày sau khi phẫu thuật là 1,2 D (SD = ± 0,07), và 1,02 D (SD = ± 0,06,) tương ứng với MSICS và PHACO. Tuy nhiên, sự thay đổi loạn thị trung bình cho MSICS và PHACO không có ý nghĩa thống kê. Các biến chứng sau phẫu thuật, có 1 trường hợp phù giác mạc (1%) trong nhóm PHACO và 1 trường hợp tăng nhãn áp (1%) ở nhóm MSISC. Không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về số lượng các biến chứng sau phẫu thuật giữa hai phương pháp đến ngày thứ 180 sau mổ.Kết luận: Kết quả cho thấy rằng kết quả của MSICS và PHACO không khác nhau. Vì vậy MSICS là phẫu thuật chọn lựa tốt tại một số bệnh viện khi chưa có đủ trang thiết bị.

ABSTRACT :

Background: Cataract is one of most deseases that causes visual acuity impairment and blindness in the developing countries.The principal treatment is surgery. There were a lot of surgical techniques for treating cataracts. Nowadays, the manaul small incision surgery (MSICS) and the phacoemulsification (PHACO) achieve excellent resutl for these patients.Objectives: To compare the results of Manual Small Incision Cataract Surgery (MSICS) and Phacoemulsification (PHACO) for the treament of cataracts Results: After 180 days of surgery, the average VA of MSICS and PHACO groups were 0.86 (SD = ±0.01, Range = 0.10-1.00) and 0.84 (SD = ±0.02, Range = 0.06-1.00). The average additional VA was 0.88 (SD = ±0.255, Range=0.00-0.98) and 0.91 (SD=±0.266, Range=0.01-0.98) for MSICS and PHACO, respectively. There was no statistically significant difference in all VA values at any time after surgery between the two groups. For astigmatism, the average astigmatism at 180 days after surgery was 1.20 D (SD=±0.07), and 1.02 D (SD=±0.06) for MSICS and PHACO method, respectively. However, the average change in astigmatism in the MSICS and PHACO group has no statistically significant difference, respectively. The postoperative complications, corneal edemas (1%) in the PHACO group and high intraocular pressure (1%) in the MSICS group. There was no statistically significant difference in the number of postoperative complications between two methods at 180 days after surgery. Conclusion: Results of MSICS and PHACO were not significantly different. Therefore, MSICS might be a preferred cataract surgical technique to PHACO at rural hospital where there are not enough medical equipments.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF