Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2011 - Tập 15 - Số 2
CĂNG DA MẶT GIỮA CÓ CỐ ĐỊNH BẰNG DỤNG CỤ TỰ TIÊU

Lê Hành

TÓM TẮT :

TÓM TẮTMục tiêu: Tình trạng lão hóa vùng mặt thường có những biểu hiện sớm ở vùng giữa mặt. Vì cấu trúc giải phẫu khá phức tạp của vùng này cũng như là vùng diễn cảm nhiều nhất của khuôn mặt nên chống lão hóa vùng giữa mặt luôn là một thách thức. Có nhiều phương pháp từ đơn giản đến phức tạp đã được thực hiện nhằm cải thiện các nét già nua. Nhưng mỗi phương pháp đều có những mặt mạnh yếu riêng. Bài này nêu kinh nghiệm về kỹ thuật căng da mặt giữa mặt dưới cốt mạc trực tiếp tăng cường bằng một kỹ thuật treo và cố định mô đơn giản. Phương pháp nghiên cứu: Bệnh nhân là các đối tượng có những biểu hiện lão hóa vùng mặt được nhập viện mổ từ tháng từ tháng 6/2009 đến 01/2011. Phương pháp phẫu thuật được mô tả chi tiết. Bệnh nhân được mổ treo vùng gò má, giữa mặt với Endotine Ribbon và Midface ST 4.5. Phương pháp mổ chủ yếu là căng da giữa mặt, một số trường hợp dùng những phương pháp căng da mặt khác. Kết quả: Có tất cả 31 trường hợp căng da mặt có sử dụng dụng cụ tự tiêu Endotine Ribbon và Midface ST 4.5. 15 trường hợp là phẫu thuật căng da giữa mặt đơn thuần và 16 trường hợp khác được thực hiện phối hợp với các kỹ thuật khác, nhiều nhất là kỹ thuật căng da mặt cổ. Những biểu hiện của lão hóa vùng mặt như đuôi cung mày, góc ngoài mắt, gò má sa thấp; nếp mũi má, nếp dưới ổ mắt, nọng hàm đều được cải thiện rõ rệt. Chỉ căng giữa mặt đơn thuần, phẫu thuật hoàn tất dưới 1 giờ. Không biến chứng quan trọng nào đuọc ghi nhận. Không có trường hợp nào được mổ lại.Kết luận: Phẫu thuật căng giữa mặt dưới cốt mạc và treo nếp mũi má có sử dụng Endotine là một phẫu thuật đơn giản, hiệu quả, dễ học và dễ thực hiện.

ABSTRACT :

ABSTRACTObjective: The aging face has early manifestations at the mid-face. There are many attempts to address to the age-related changes to the mid-face, both surgically or non-surgically. Every method has its weak points and method of fixation is an important step to secure the final result. This paper presents our experiences with midface subperiosteal lift combined with the fixation by using Endotine Ribbon và Midface ST 4.5. Methods of study: Patients: Women having symptoms of ageing of faces who underwent face lifting in hospital fron June 2009 to January 2010. The surgical technique: is shown in details. Main techniques are midface-lift and cervico-facial facelift. Endotine Mid-face ST 4.5 and Ribbon Endotine have been used. Results: 31 patients have been operated on from June 2009 to Jan 2011. 15 of these cases were isolate midface-lift procedure, 16 other were cervicofacial face-lift. One pair Endotine Mid-face ST 4.5 and 30 pairs of Ribbon Endotine have been used. Aging signs such as ptosis of tail of eye-brow, lateral canthus, pronounced nasolabial flods, tear-trough, mandibular jowls...were effectively corrected. It takes no more than 1 hours for a simple midface lift. No complications was noted. No surgical revision. Conclusions: Mid-face lifting using endotine device is simple, effective, safe technique for facial rejuvenation.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF