Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2010 - Tập 14 - Số 2
ĐẶC ĐIỂM DÂN SỐ HỌC VÀ PHÂN NHÓM RỐI LOẠN TÌNH DỤC NỮ CỦA KHÁCH HÀNG ĐẾN ĐƠN VỊ TƯ VẤN TÌNH DỤC BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Ngô Thị Yên

TÓM TẮT :

Tỉ lệ đa thai tăng nhiều ở các bệnh nhân điều trị hiếm muộn so với thụ thai tự nhiên. Đa thai làm tăng tai biến sản khoa và tăng tỉ suất bệnh và tử vong chu sinh. 
Mục tiêu nghiên cứu: đánh giá hiệu quà và độ an toàn giảm thai trong đa thai sau điều trị hiếm muộn. 
Phương pháp nghiên cứu: đoàn hệ tiền cứu. Nghiên cứu được thực hiện tại khoa Hiếm muộn bệnh viện Từ Dũ. 
Đối tượng nghiên cứu: 45 trường hợp giảm thai ở các đa thai sau điều trị hiếm muộn có tuổi thai 6-10 tuần vô kinh, thực hiện giảm thai từ 1/2008 đến 7/2009, bằng phương pháp hút một phần mô thai tại phòng mổ. 
Kết quả: tỉ lệ mất thai hoàn toàn: 13,3%, sẩy thai sớm 4,4%, sẩy thai muộn 6,6%, sanh non thai chết sau sanh 2,2%. Tỉ lệ sanh sống và mang trẻ về nhà của các cặp vợ chồng hiếm muộn là 84,4%, cân nặng trung bình trẻ sanh sống 1897 ± 979 gram, với tuổi thai trung bình lúc sanh là 36,5 ± 2 tuần. Không có trường hợp nào xuất huyết nặng hay nhiễm trùng sau giảm thai. Thời gian nằm viện trung bình là 4± 1,2 ngày. 
Kết luận: giảm thai sớm 6-10 tuần vô kinh bằng hút một phần mô thai hiệu quả và an toàn góp phần giảm tỉ lệ tai biến sản khoa và gia tăng tỉ lệ sanh sống và tỉ lệ mang trẻ về nhà của các cặp vợ chồng điều trị hiếm muộn.

ABSTRACT :

There has been a potential increase in the number of high order multiple pregnancy resulting from infertility treatment and as a result of increasing the obstetrics complications and perinatal morbidity and mortality. 
Objectives: evaluate the effectiveness and safety of multifetal pregnancy reduction resulting from IUI and IVF Setting: the Infertility department of Tu Du hospital Participants: 45 patients with 6-10 weeks of ameanorrhea high order preganncies resulting from IUI or IVF and received mulitfetal pregancy reduction conducted at Tu Du hosiptal from January 2008 to July 2009. 
Intervention: multifetal pregnancy reduction by applying the technique of aspiration a part of fetal tissue until the abcense of fetus heart beat. 
Results: total fetal loss 13.3%, early abortion:4.4%, late abortion 6.6%, extrem premature delivery 2.2%. Live delivery and taking home baby rates: 84.4%, average birth weight 1897 ± 979 gram, and the average age at birth 36.5 ± 2 weeks. There has been neither severe bleeding nor infection after pregnancy reduction. The mean hosiptalization days: 4± 1.2 
Conclusion: multifetal pregnancy reduction at early gestation age by fetal aspiration is effective and safe. This contributes not only to decrease the obstetrics complications but also to increase the taking home baby rate among infertility couples

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF