Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2008 - Tập 12 - Số 1
ĐẶC ĐIỂM HỘI CHỨNG ĐAU LOẠN DƯỠNG GIAO CẢM Ở TRẺ EM

Nguyễn Thanh Khiết, Nguyễn Thị Thanh Lan

TÓM TẮT :

Mục tiêu: mô tả các đặc điểm dịch tễ học, lâm sàng, cận lâm sàng và nguyên nhân gây hội chứng đau loạn dưỡng giao cảm (CRPS) ở trẻ em và nhận xét về điều trị bằng thuốc trong lô nghiên cứu.
Phương pháp: nghiên cứu mô tả hàng loạt ca. 
Kết quả: có 5 trường hợp tiền cứu và 10 trường hợp hồi cứu. Đặc điểm dịch tễ học: tuổi trung bình 10,2 ± 2,37 tuổi; bệnh nổi trội ở nữ với tỉ lệ 2:1. Đặc điểm lâm sàng: mạch nhanh 10/15 trường hợp (66,7%); chi dưới bị bệnh nhiều hơn chi trên 1,2:1; bên phải bị bệnh nhiều hơn bên trái 2,2:1; vị trí đau gặp nhiều nhất là khuỷu và đầu gối (73,3%), đặc trưng đau của CRPS là đau nhói 1/15 trường hợp (6,7%), allodynia 1/15 trường hợp (6,7%), hyperalgia 2/15 trường hợp (13,3%), allodynia và hyperalgia 1/15 trường hợp (6,7%); rối loạn vận mạch 8/15 trường hợp (53,3%) và rối loạn tiết mồ hôi 2/15 trường hợp (13,3%), nhiệt độ chi bệnh nóng hơn chi lành đối bên 2/15 trường hợp (13,3%), phù ở chi bệnh 7/15 trường hợp (46,7%); rối loạn vận động 14/15 trường hợp (93,3%) trong đó hạn chế vận động 71,4%, rối loạn trương lực cơ 21,4%, rung giật cơ 35,7%, yếu chi 7,1%; thay đổi dinh dưỡng 4/15 trường hợp (26,7%) teo cơ. Cận lâm sàng: tốc độ lắng máu đa số tăng nhẹ 60%; điện di protein huyết tương 100% xáo trộn; RF dương tính 91,7%; ANA âm tính 100%; đo mật độ xương với loãng xương 85,7%; điện cơ đồ 25% có tổn thương thần kinh ngoại vi. Nguyên nhân: thường gặp nhất là viêm khớp mạn thiếu niên (66,7%), chấn thương 20%. Điều trị bằng thuốc: NSAIDs dùng điều trị giảm đau cho các trường hợp CRPS có phản ứng viêm nhẹ hoặc vừa; prednisone và methylprednisolone dùng để điều trị các trường hợp CRPS không đáp ứng với NSAIDs và có hoạt tính bệnh nặng; các thuốc dùng điều trị triệu chứng như ức chế β, ức chế kênh canxi, gabapentin và calcitonin. Sulfasalazine và Methotrexate dùng điều trị phối hợp ở các trường hợp CRPS có bệnh nền là viêm khớp mạn thiếu niên. 
Kết luận: Hầu hết các trường hợp CRPS đáp ứng tốt với điều trị bằng thuốc nếu được chẩn đoán sớm. các bệnh nhân có các dấu hiệu và triệu chứng lâm sàng của CRPS sau một chấn thương nên đến khám thầy thuốc với các chuyên gia càng sớm càng tốt để được đánh giá và điều trị đúng.

ABSTRACT :

Objective: to describe epidemiology, clinical, subclinical features and etiology of CRPS in children and overview of pharmacotherapy in these cases. 
Method: a descriptive, prospective and retrospective study of 15 cases CRPS was and being treated at Cardiovascular department, Children hospital N02 Ho Chi Minh City in Vietnam from January 1999 to July 2007. 
Results: there were 5 prospective cases and 10 retrospective cases. Epidemiology features: the mean age 10.2 ± 2.37 year olds; the female predominance is more pronounced with ratio 2:1. Clinical features: rapid pulse 10/15 case (66,7%); the lower limb is more often affected than the upper limb 1.2:1; the right side more commonly affected than the left 2.2:1; elbow and knee are affected m ostly (73.3%); pain characterizes of CRPS are such as sharp 1/15 cases (6.7%), allodynia 1/15 cases (6.7%), hyperalgia 2/15 cases (13.3%), allodynia and hyperalgia 1/15 cases (6.7%); vasomotor disorder 8/15 cases (53.3%) and sudomotor 2/15 cases (13.3%), skin temperature of affected limb is warmer contralateral limb 2/15 cases (13.3%), swelling symptom of affected limb 7/15 cases (46.7%); movement disorder 14/15 cases (93.3%) among these, limited range of motion 71.4%, dystonia 21.4%, myoclonus 35.7%, stiffness 35.7%, limb weakness 7.1%; dystrophic changes with muscle atrophy 4/15 cases (26.7%). Subclinical features: most ESR is mild increase 60%; protein electrophoresis 100% disorder; RF positive 91.7%, ANA negative 100%; Bone mineral density with osteoporosis 85.7%; peripheral nerve lesion on electromyography 25%. Etiology: highest rate is JIA (66.7%); trauma 20%. Pharmacotherapy are including NSAIDs in pain relief and moderate inflammation; prednisone and methylprednisolone used to treat in the cases of CRPS are not effective by NSAIDs and severe inflammation; other drugs as β blocker, calcium channel blocker, gabapentin and calcitonin for treatment of CRPS symptoms; sulfasalazine and methotrexate used to treat CRPS cases combined with JIA. 
Conclusion: like most medical condition, early diagnosis and treatment of CRPS increase the likehood of a successful outcome. Accordingly, patients with clinical signs and symptoms of CRPS after an injury should be referred as soon as possible to a physician with expertise in evaluating and treatment this condition.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF