Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2009 - Tập 13 - Số 3
ĐẶC ĐIỂM GIẢI PHẪU BỆNH LÂM SÀNG CỦA 75 TRƯỜNG HỢP U MẦM HỆ THẦN KINH TRUNG ƯƠNG TRONG 5 NĂM (2003-2007) TẠI BỆNH VIỆN CHỢ RẪY

Trần Minh Thông, Phạm Công Trực

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Làm sáng tỏ đặc điểm mô bệnh học và những biểu hiện lâm sàng của u mầm hệ thần kinh trung ương trong 75 trường hợp u mầm tại bệnh viện Chợ Rẫy trong 5 năm từ 2003-2007 Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Mô tả cắt ngang 75 trường hợp được chẩn đoán lâm sàng u mầm bào phù hợp với kết quả giải phẫu bệnh. Kết quả và kết luận: Có 61 bệnh nhân nam và 14 bệnh nhân nữ, với tuổi trung bình là 20. U gặp nhiều nhất vùng tuyến tùng (75%), theo sau bởi tuyến yên (16%) và các vùng khác (8%). Kích thước u trung bình là 24.6 mm, thay đổi từ 12 mm - 45 mm. Triệu chứng lâm sàng thường gặp gồm nhức đầu (96.7%), buồn nôn và nôn ói (67.2%), rối loạn thị lực (45.9%). Về đặc điểm mô bệnh học: 70 trường hợp (93.3%) thuộc loại tế bào có kích thước lớn, bào tương có không bào, chứa hạt glycogen nhuộm PAS(+), nhân bọng có hạt nhân rõ và có nhiều nhân chia. Lympho bào T xâm nhập trong vách liên kết sợi mạch có trong u chiếm 53 trường hợp (70.3%), tương bào 2.7%, tế bào dạng biểu mô 1.3 %, tế bào dạng hợp bào nuôi 8%, hoại tử 67 trường hợp (89.3%), tế bào sợi 55 trường hợp (73.3%).

ABSTRACT :

Objectives: To identify the histopathological features and clinical presentation of germinomas of the central nervous system. Methods and materials: Cross-sectional descriptive study of 75 patients diagnosed as germinoma of the central nervous system at Cho Ray Hospital from 2003 to 2007. Results and conclusions: There were 61 males and 14 females. The mean age was 20. Tumors were located in the pineal region (75%), pituitary gland (16%), and other sites (8%). Mean size of tumor was 24.6 mm in diameter, smallest size: 12 mm, biggest size: 45 mm. The most common symptoms were headache (96,7%), nausea and vomiting (67,2%), and visual disorder (45,9%). Among 75 germinomas, 70 cases (93.3%) showed sheets and lobules of large cells with vacuolated, glycogen-rich cytoplasm, round vesicular nuclei with prominent nucleoli and often brisk mitotic activity. There are lymphocytic infiltration in 53 of 75 cases, fibrous hyperplasia in 55 of 75 cases, and tumorous necrosis account for 67 of 75 cases. Granulomas and syncytiotrophoblastic giant cells were seen in some cases.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF