Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2011 - Tập 15 - Số 2
GIÁ TRỊ TIÊN LƯỢNG CỦA SINH THIẾT TINH HOÀN TRONG HÚT TINH TRÙNG MÀO TINH QUA DA

Mai Bá Tiến Dũng, Nguyễn Thành Như, Phạm Hữu Đương, Đặng Quang Tuấn, Phạm Văn Hảo, Nguyễn Hồ Vĩnh Phước

TÓM TẮT :

TÓM TẮTMở đầu: Vô sinh chiếm tỷ lệ 15% trong cộng đồng, vô tinh chiếm tỷ lệ 14% trong nguyên nhân vô sinh. TTTON với tinh trùng mào tinh đã mở ra hướng mới trong điều trị vô sinh nam. Mục tiêu: khảo sát các yếu tố tiên lượng của sinh thiết tinh hoàn trong hút tinh trùng mào tinh qua da (PESA).Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Tất cả các trường hợp vô tinh bế tắc đã được phẫu thuật thám sát bìu tại Khoa Nam học - Bệnh viện Bình Dân, có kết quả giải phẫu bệnh. Bệnh nhân được chỉ định hút tinh trùng mào tinh qua da để TTTON, thực hiện tại khoa hiếm muộn bệnh viện Từ Dũ, từ tháng 04 năm 2009 đến tháng 04 năm 2010.Kết quả: 78 bệnh nhân. Tuổi trung bình của người chồng 35,23 ± 6,06 tuổi, vợ: 30,49 ± 4,18 tuổi. Thời gian vô sinh 5,57 ± 3,68 năm. 100% trường hợp thu được tinh trùng mào tinh, không có trường hợp nào chuyển sang tinh trùng tinh hoàn. Thời gian thực hiện PESA trung bình: 6,86 ± 3,51 phút. Nếu tỷ lệ ống sinh tinh có tinh trùng trên tổng số ống sinh tinh của mặt cắt lớn hơn 40% thì khả năng thu đủ tinh trùng là 60% với thời gian dưới 10 phút. Kết luận: Sinh thiết tinh hoàn là một yếu tố giúp tiên lượng thành công khi thực hiện hút tinh trùng mào tinh qua da.

ABSTRACT :

ABSTRACTIntroduction: Infertility ratio is 15%, azoospermia is a cause of male infertility and accounted for 14%. Invitro Fertilization with percutanous epididymal sperm aspiration (PESA) has opened a new horizon in male fertility treatment. Objective: Evaluating the predict factor of testicular biopsy in PESA technique. Methods: All obstructive azoospermia patients underwent scrotal exploration at Department of Andrology - Binh Dan hospital and had been indicated IVF with PESA at Tu Du hospital, from April 2009 to April 2010.Results: 78 patients. The husband average age was 35.23 ± 6.06 years old and 30.49 ± 4.18 years old for their wives. Infetility time was 5.57 ± 3.68 years. Sperm was retrieved in 100% of cases, no case had to switch to testicular sperm extraction (TESE). PESA average time was 6.86 ± 3.51 min. If the ratio of the spermatogenesis tubules with sperm over the total number of spermatogenesis tubules on a surface was more than 40%, then the chance of retrieving enough sperm was of 60% with the procedure time was less than 10 minutes. Conclusions: Testicular biopsy was a predict factor of PESA.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF