Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2004 - Tập 8 - Số 1
ỨNG DỤNG KỸ THUẬT VI PHẪU THANH QUẢN KẾT HỢP ỐNG NỘI SOI QUANG HỌC CỨNG ĐỂ ĐIỀU TRỊ CÁC THƯƠNG TỔN LÀNH TÍNH NỘI THANH QUẢN

Nguyễn Đức Tùng, Phạm Kiên Hữu

TÓM TẮT :


ABSTRACT :

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF