Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2006 - Tập 10 - Số 1
VI PHẪU THUẬT THANH QUẢN QUA NỘI SOI TẠI KHOA TAI MŨI HỌNG BỆNH VIỆN ĐÀ NẴNG

Trương Ngọc Hùng, Huỳnh Bá Tân

TÓM TẮT :

Soi treo với nội soi sứng là phương pháp tốt nhất để thực hiện vi phẫu thanh quản. Nó tạo ra sự quan sát thích hợp tất cả các phần của hạ họng và thanh quản. Nghiên cứu bao gồm 152 bệnh nhân có độ tuổi từ 16 - 60 tuổi nhập khoa TMH bệnh viện đa khoa Đà Nẵng từ tháng 1/2000 đến tháng 1/2005. Các triệu chứng lâm sàng bao gồm hạt dây thanh 52,63%, polyp dây thanh 22,36%, nang dây thanh 13,81%, u hạt dây thanh 13,81%, polyp lan toả dây thanh 4,6%. Tất cả các trường hợp này đều được phẫu thuật vi phẫu thanh quản để lấy bỏ bệnh tích và đem làm giải phẫu bệnh lý. Tỉ lệ thanh công sau khi ra viện là 94,07%, xấu 5,93%. Chúng tôi không ghi nhận biến chứng phẫu thuật.

ABSTRACT :

Suspension laryngoscopy with the rigid endoscope is the best way to do a laryngeal microsurgery. This produces a satisfactory observation to all parts of hypopharynx and larynx. The study consisted of 152 patients, ranging in age from 16 to 60 years admitted to Danang ENT Dept from 1/2000 to 1/2005. Clinical aspects including: Vocal cords nodule (52.63%), Vocal cords polyp (22.36%), Vocal cords cyst (13.81%), Vocal cords granuloma (13.81%), diffuse vocal cords polyposis (4.6%). All of them were underwent endoscopic laryngeal microsurgery for removal pathologic tissues and identifying with pathology. The outcome of treatment: good (94.07%), bad (5.93%). We have not seen any complication after surgery as yet.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF