Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2011 - Tập 15 - Số 2
GIÁ TRỊ TIÊN LƯỢNG CỦA CÁC CYTOKIN Ở BỆNH NHÂN NHIỄM KHUẨN HUYẾT

Phạm Thị Ngọc Thảo

TÓM TẮT :

TÓM TẮTMở đầu: Nồng độ cytokine và sự cân bằng giữa các cytokine tiền viêm và kháng viêm được xem là chỉ điểm sinh học có giá trị trong việc đánh giá tiên lượng của nhiễm khuẩn huyết. Ở trong nước, lãnh vực này chưa được nghiên cứu sâu và có hệ thống, vì thế chúng tôi thực hiện đề tài "Nghiên cứu giá trị tiên lượng của các cytokine ở bệnh nhân nhiễm khuẩn huyết" nhằm đánh giá vai trò cytokine trên tiên lượng sốc nhiễm khuẩn, rối loạn chức năng đa cơ quan, tử vong của bệnh nhân NKH. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu: bệnh nhân 16 tuổi, được chẩn đoán nhiễm khuẩn huyết dựa theo tiêu chuẩn của Hội nghị thống nhất các Hội hồi sức thế giới năm 2001 (10) và có bằng chứng vi sinh, nhập khoa HSCC- BVCR từ 03/2008 đến 03/ 2009. Phương pháp nghiên cứu: mô tả, tiền cứu, cắt ngang. Bệnh nhân vào nghiên cứu được lấy máu định lượng TNF-, IL-1a, IL-1b, IL-6, IL-8, IL-10 trong vòng 24 giờ sau nhập viện.Kết quả: 65 bệnh nhân được chẩn đoán nhiễm khuẩn huyết theo tiêu chuẩn của ACCP/SCCM-2001 được đưa vào nghiên cứu. Điểm APACHE II: 21,75 ± 8,89 và SOFA: 12,67 ± 3,56. Có sự gia tăng nồng độ cytokine trên bệnh nhân NKH so bình thường. Nồng độ TNF-: 43,61 ± 12,74; IL-1a: 15,34 ± 5,65; IL-1b: 16,31 ± 6,96; IL-6: 236,87 ± 20,80; IL-8: 567,15 ± 56,30, và IL-10: 84,62 ± 27,24. Khác biệt có ý nghĩa thống kê về nồng độ TNF-, IL-6, IL-10, tỉ số IL-6/IL-10 và IL-10/TNF- giữa 2 nhóm có và không có sốc nhiễm khuẩn; có và không có rối loạn chức năng đa cơ quan, giữa nhóm chết và sống với p lần lượt là p<0,01; 0,01; 0,01. Tỉ số IL-10/TNF- ≥ 5 có liên quan với tiên lượng tử vong của nhiễm khuẩn huyết, tỉ số chênh OR= 1,40 (1,01- 1,53), giá trị p= 0,004. Ngoài ra, tỉ số IL-6/IL-10 ở nhóm bệnh nhân NKH tử vong (IL-6/IL-10= 3,26) cao hơn gấp 1,31 lần so với nhóm bệnh nhân sống (IL-6/IL-10= 2,48).Kết luận: Nồng độ của các cytokin tiền viêm TNF-, IL-1, IL-6, IL-8 và kháng viêm IL-10 ở bệnh nhân nhiễm khuẩn huyết tăng cao so với bình thường. Nồng độ TNF-, IL-6, IL-10, tỉ số IL-6/IL-10 và IL-10/TNF- có khác biệt giữa nhóm bệnh nhân nhiễm khuẩn huyết vào sốc và không vào sốc; có rối loạn chức năng đa cơ quan và không rối loạn chức năng đa cơ quan; tử vong và sống còn. Tỉ số IL-10/TNF- ở nhóm bệnh nhân nhiễm khuẩn huyết tử vong cao hơn gấp 1,2 lần so với ở nhóm bệnh nhân sống, Tỉ số IL-6/IL-10 ở nhóm bệnh nhân nhiễm khuẩn huyết tử vong cao hơn gấp 1,31 lần so với ở nhóm bệnh nhân sống.

ABSTRACT :

ABSTRACTIntroduction: Serum concentration of cytokines and balance of these inflammatory and anti-inflammatory cytokines play an important role in pathophysiology of sepsis. This issue has been reported for recent years in developped countries. However, that yet studied in Vietnam. Therefore, we applied Biochip Array Technology - EVIDENCE analyzer of Randox Laboratories Ltd, in measuring serum TNF-, IL-1, IL-6, IL-8, and IL-10 concentrations in patient with sepsis and revealed the relationship between those concentrations with clinical characteristics, severity and outcome of patient with sepsis and septic shock.Patient and Method: Patient: From March 2008 to March 2009, adult patients with sepsis, admitted to ICU of Cho Ray Hospital, met the diagnosis criteria of ACCP/SCCM 2001 and had microbiological evidence will be recruited. Method: prospective, cross-sectional observation study. Serum TNF-, IL-1a, IL-1b, IL-6, IL-8, and IL-10 will be quantified within the first 24 hours of admission.Result: Of 65 patients diagnosed sepsis had been included, mean APACHE II score was: 21,75 ± 8,89; and SOFA:12,67 ± 3,56. Serum concentrations of cytokines elevated in patient with sepsis, TNF-: 43,61 ± 12,74; IL-1a: 15,34 ± 53,65; IL-1b: 16,31 ± 6,96; IL-6: 236,87 ± 20,80; IL-8: 567,15 ± 56,30; and IL-10: 84,62 ± 27,24. There was a significantly differences between serum cytokine concentrations of TNF-, IL-6, IL-10, and IL-6/IL-10 and IL-10/TNF- ratios in groups: patient with vs without septic shock, with vs without MODS and non-survivors vs survivors (p< 0.01; 0.01; 0.01 respectively). The ratio of IL-10/TNF-  5 was related with mortality of patient with sepsis, OR = 1.40 (1.01 - 1.53), p= 0.004. Furthermore, the ratio of IL-6/IL-10 in non-survivors (IL-6/IL-10 = 3.26) was 1.31 folds higher than that of survivors (IL-6/IL-10 = 2.48).Conclusion: Serum TNF-, IL-1, IL-6, IL-8, IL-10 elevated in patients with sepsis. There was a significantly differences between serum cytokine concentrations of TNF-, IL-6, IL-10, and IL-6/IL-10 and IL-10/TNF- ratios in groups: patient with vs without septic shock, with vs without MODS and non-survivors vs survivors. The ratio of IL-10/TNF- was 1.20 folds and IL-6/IL-10 in non-survivors was 1.31 folds higher than that of survivors.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF