Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2011 - Tập 15 - Số 2
ĐIỀU TRỊ TIÊU HUYẾT KHỐI ĐƯỜNG TĨNH MẠCH TRÊN 121 BỆNH NHÂN THIẾU MÁU NÃO CẤP TRONG 3 GIỜ TẠI TP HỒ CHÍ MINH

Lê Văn Thành

TÓM TẮT :

Dẫn nhập: Điều trị tiêu huyết khối đường tĩnh mạch (TSH-TM) là một phương pháp điều trị duy nhất hiện nay được chấp nhận trong các hướng dẫn điều trị thiếu máu não cấp (TMNC) trên thế giới. Tuy nhiên, kinh nghiệm sử dụng phương pháp điều trị này còn hạn chế tại Việt Nam.Mục tiêu: Đánh giá độ an toàn và tính hiệu quả của phương pháp điều trị TSH-TM trên BN thiếu máu não cấp (TMNC) trong 3 giờ.Thiết kế và phương pháp nghiên cứu: Đây là nghiên cứu quan sát, mở, đa trung tâm, không ngẫu nhiên, tiến hành từ 6/2006-6/2009. Tiêu chuẩn chọn và loại trừ tuân theo hướng dẫn của thử nghiệm NINDS. Tất cả BN TMNC nhận điều trị < 3 giờ kể từ khi khởi bệnh. Điểm NIHSS và / mRS được ghi nhận trước và sau điều trị TSH-TM, 24 giờ, khi ra viện /7 ngày và 3 tháng. Kết cục chính là mức độ hồi phục thần kinh (mRS≤1)/3 tháng. Tiêu chí phụ là tỷ lệ xuất huyết não có triệu chứng (XHMTC) trong 36 giờ và tỉ lệ tử vong/ 3 tháng. Kết quả: Sau 3 năm tiến hành nghiên cứu, có 121 BN trên 6171 BN TMNC (2%) được điều trị TSH-TM. Tuổi trung bình: 57±13, NIHSS trung bình trước điều trị 12±4. Cửa sổ điều trị trung bình 143±33 phút. Hồi phục thần kinh tốt được xác định khi NIHSS cải thiện ≥ 4 điểm / 0 vào thời điểm 24 giờ thấy ở 65/121 BN (54%). Tỷ lệ độc lập về mặt chức năng (mRS≤1)/3 tháng là 43%(51/121). Trong số 121 BN được điều trị TSH, có 71 BN (60,3%) dùng liều chuẩn: 0,9mg/kg và 48 BN (39,7%) dùng liều thấp. Mức độ hồi phục thần kinh tốt (mRS≤1) tốt hơn và tỷ lệ tử vong thấp hơn có ý nghĩa thống kê ở nhóm điều trị liều thấp (56,5% và 34,2%;P= 0,001; 2,1% và 12,5%; P=0,049).Kết luận: Điều trị TSH-TM trong 3 giờ trên BN TMNC tại thành phố Hồ chí Minh là hiệu quả và an toàn, xu hướng hồi phục tốt và an toàn hơn ở nhóm BN sử dụng TSH liều thấp.

ABSTRACT :

Background: Intravenous (IV) tissue-type plasminogen activator (rT-PA) is the only medical therapy approved for treatment of acute stroke in many clinical practised guidelines.The experience of using this medicine, however, is still limited in Vietnam.Aim: To evaluate the safety and efficacy of IV- rT-PA as thrombolytic therapy within the first 3 hour of onset of ischemic stroke Materials and methods: This is an open, nonrandomized, multies center and observational study conducted from June 2006 to June 2009. Inclusive and exclusive criteria used NINDS protocol. The requested time to reach emergency room was within 3 hours. The NIHSS and/or mRS were assessed before ans after 24 after applying IV- rT-PA, 7 day or discharged day and 3 month after treated with IV- rT-PA. We simultaneously recorded proportion of symptomatic intracranial hemorrahge (sICH) within 36 hour and of fatality at the end of 3 month as primary outcomes.Results: A total 121 of 6171 (2%) ischemic stroke patients within 3 hour received IV- rtPA over 3 years. Mean age and initial NIHSS score was 57±13 and 12±4, respectively. The mean door to treatment was 143 ± 33 minute (45 - 180 min). Neurological function recovery was good when NIHSS was ameliorated≥ 4 points/ zero at 24 hours recorded at 65/121 patients (54%) and functional independence (mRS ≤1) at 3 month was 51/121 (43%). There were five patients with symtomatic intracranial hemorrhage (4%), and the mortality at the end of 3 month was ten patients (8%). Among 121 patients, seventy-three(60.3%) patients received the standard dose with remaining 48 patients(39.7%) treated with a lower dose. There was statistically a relation between low-dose and standard dose patients achieved mRS ≤1 at 3 months (56.3% and 34.2%, respectively; P=0.001) Conclusions: Intravenous thrombolysis is safe and efficacious in the treatment of acute ischemic stroke Vietnamese, especially in low dose.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF