Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2006 - Tập 10 - Số 1
GÂY TÊ TỦY SỐNG BẰNG BUPIVACAIN TĂNG TRỌNG LIỀU THẤP ĐỂ MỔ Ở VÙNG TẦNG SINH MÔN

Vũ Văn Kim Long, Nguyễn Văn Chừng

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Đánh giá hiệu quả và mức độ an toàn của gây tê tủy sống với Bupivacain tăng trọng liều thấp trong mổ bệnh lý vùng tầng sinh môn. Phương pháp: Nghiên cứu tiền cứu trên 148 bệnh nhân được gây tê tủy sống để mổ vùng tầng sinh môn. Bệnh nhân được gây tê ở tư thế ngồi theo phương pháp Saddle Block và ở khoảng thắt lưng 4-5. Mức tê, độ liệt vận động được đánh giá vào các thời điểm 5, 10, 20, 40, 60, 90, 120 phút. Huyết áp được theo dõi mỗi 3-5 phút, nhịp tim, Sp02 được theo dõi liên tục trong suốt cuộc mổ và mỗi 15-30 phút ở phòng hậu phẫu. Thời gian tê, thời gian liệt vận động, lượng Ephedrin sử dụng, lượng dịch truyền cũng được ghi nhận, các tác dụng phụ khác như: lạnh run, buồn nôn, ngứa, bí tiểu,... cũng được khảo sát nếu có. Kết quả: Liều 5-6mg Bupivacain tăng trọng làm giảm mức tê, ít liệt vận động, không thay đổi huyết động và hô hấp, không xảy ra có trường hợp nào có tác dụng phụ khác, hiệu quả vô cảm vẫn đảm bảo cho phẫu thuật. Kết luận: Bupivacain 0,5% liều thấp thích hợp để mổ bệnh lý ở vùng tầng sinh môn, mức độ an toàn cao, hạn chế tác được dụng phụ.

ABSTRACT :

Objective: To evaluate the "result and safety" of spinal anesthesia with low dose Bupivacain Heavy for perineal surgery Methods In this prostective study. 148 patients undergoing perineal surgery with spinal anesthesia. Anesthetic agents were adminitered at the L4-5 interspace of sitting patients. Sensory block level, degree of motor block were evaluated at 5, 10, 20, 40, 60, 90, 120 minutes. Blood pressure, SpO2, heart rates were noted every 3-5 minutes during the operation and every 15-30 minutes postoperatively. Duration of sensory, motor block, volume of intravenous infusion, dose of Ephedrine perioperative shivering, pruritus, nausea, vomiting, urin retention were also assessed. Result: Dose of 5-6 mg Bupivacain Heavy diminshes sensory block level, degree of motor block, less haemodynamic and respiratory changes and side effects, without any disadvantage for surgions. Conclusion: Low dose of Bupivacain Heavy is suitable for perineal surgery. It is safe for patients and anesthesiologists.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF