Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2005 - Tập 9 - Số 1
PHẪU THUẬT ĐIỀU TRỊ TỒN TẠI Ổ NHỚP QUA NGẢ SAU: KẾT QUẢ BAN ĐẦU

Đào Trung Hiếu, Lê Công Thắng, Lê Tấn Sơn, Phan Ngọc Duy Cần

TÓM TẮT :

Trong hai năm (2003-2004) tại Khoa Ngoại BV Nhi Đồng I chúng tôi điều trị 5 trường hợp tồn tại ổ nhớp qua ngả sau với 3 mục đích: Phẫu thuật tạo hình hậu môn, trực tràng; tái tạo âm đạo; tái tạo niệu đạo. Ba bệnh nhân phải kết hợp với thì bụng. Chiều dài của kênh chung từ 2- 6 cm (dưới 3 cm 1 trường hợp, trên 3 cm 4 trường hợp). Tất cả bệnh nhân đều được tái tạo âm đạo ngay thì đầu và qua theo dõi một năm 5 trường hợp đạt kết quả tốt.

ABSTRACT :

In 2 years (2003 and 2004) at the Department Children Ùs Hospital No1; we operated 5 cases persistent cloaca with a posterior sagittal approach for 3 aims: Anorectoplasty; vaginal reconstruction; urethral reconstruction. Four patients required a laparotomy in addition. The length of the common channel varied from 3cm to 6cm (below 3cm: 1 case, above 3cm: 3 cases). All of cases, the vagina was reconstructed primarily. The follow up a year; results have been good: 5 cases.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF