Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2009 - Tập 13 - Số 2
NGHIÊN CỨU ĐIỀU TRỊ BƯỚU GIÁP CƯỜNG GIÁP BẰNG PHẪU THUẬT NỘI SOI

Trịnh Minh Tranh, Nguyễn Hoài Nam

TÓM TẮT :

Mục tiêu nghiên cứu: Đánh giá kết quả điều trị bướu giáp cường giáp bằng phẫu thuật nội soi. Phương pháp nghiên cứu: Khảo sát tiền cứu 9 trường hợp bướu giáp có cường giáp được điều trị cường giáp bằng phẫu thuật nội soi từ tháng 12/2005 - 6/2007 tại bệnh viện Nhân Dân Gia Định. Kết quả: Trong 9 trường hợp bướu giáp cường giáp được điều trị bằng phẫu thuật nội soi, không có trường hợp nào phải chuyển sang mổ mở. Thời gian mổ trung bình 195 phút; thời gian hậu phẫu 4,6 ngày; 6 bệnh nhân ít đau sau mổ (66,7%); có một trường hợp bị suy giáp nhẹ (11,1%); chưa phát hiện trường hợp nào bị tái phát. Về phương diện thẩm mỹ và tâm lý, có 8 bệnh nhân thoải mái, hoặc rất thoải mái với kết quả phẫu thuật (88,9%), 8 bệnh nhân cảm thấy tự tin khi giao tiếp (88,9%). Kết luận: Điều trị cường giáp bằng phẫu thuật nội soi là một phẫu thuật ít xâm lấn, đạt kết quả thẩm mỹ, hiệu quả tâm lý cao mà vẫn có thể đạt được kết quả điều trị bệnh đối với những trường hợp có "bướu nhỏ".

ABSTRACT :

Purpose: Evaluating results of endoscopic thyroid surgery for patients with hyperthyroidism disease Methods study: The prospective study of 9 patients with hyperthyroidism disease treated by endoscopic thyroid surgery from Dec 2005 to Jun 2007 in Nhan Dan Gia Đinh hospital. Results: Among 9 patients with hyperthyroidism disease treated by endoscopic thyroid surgery: There are no case converted to open procedure; mean operative time was 196 minutes and postoperative stays was 4.6 days; no case with recurrence; 6 cases with minor pain (66.7 %) and one case with mild hypothyroidism; none with recurrence; eight patients (88.9%) satisfied with the results of operation on cosmetic and neurological issus and communication. Conclusions: Endoscopic thyroid surgery for patients with hyperthyroidism disease has several advantages such as minimaly invasive and better cosmetic method and suistable for us "small tumor".

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF