Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2007 - Tập 11 - Số 2
NGHIÊN CỨU ĐIỀU TRỊ LÁC CÓ SONG THỊ BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHẪU THUẬT CHỈNH NƠ CHỈ TRÊN CƠ TRỰC

Nguyễn Thị Xuân Hồng(1), Hà Huy Tiến(2), Đoàn Trọng Hậu(3)

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Đánh giá kết quả bước đầu của phẫu thuật chỉnh chỉ trên cơ trực điều trị lác có song thị.
Đối tượng: Nghiên cứu tiến hành trên 30 bệnh nhân với các đặc điểm chính: 86,7% nam. 13,3% nữ; tuổi từ 11 - 52; nguyên nhân: 46,7% do tai nạn giao thông, 16,7% do tai nạn sinh họat, 19,9% do bệnh lý và 16,7% không rõ nguyên nhân; loại lác: 73,4% lác ngang (50,1% lác trong và 23,3% lác ngòai) và 26,6% lác kết hợp ngang và đứng. Thời gian tồn tại lác: 56,7% dưới 2 năm, 19,9% từ 2 - 5 năm và 23,4% > 5 năm.
Phương pháp: phẫu thuật được tiến hành hai lần trong một ngày: lần 1: gây tê hậu cầu; cơ rút tiến hành trước theo phương pháp thông thường; cơ lùi tiến hành sau, đặt nơ chỉ. Lần 2: sau lần 1 sáu giờ để các cơ vận nhãn hồi phục họat động: nhỏ mất gây tê tại chỗ, chỉnh nơ chỉ với kính Maddox đến khi bệnh nhân nhìn chập hình.
Kết quả: hết lác và song thị trên 86,7% bệnh nhân (26,7% hết hòan tòan lác và song thị; 36,7% hết ở tư thế nhìn thẳng và đọc sách; 23,3% hết với tư thế quay đầu nhẹ).
Kết luận: đây là một phương pháp điều trị khá đơn giản, có thể thực hiện được ở mọi cơ sở nhãn khoa có phẫu thuật chỉnh lác và đem lại nhiều lợi ích cho bệnh nhân.

ABSTRACT :

Background: We report the result of the new treatment for strabismus with double vision by surgery using the adjustable sutures method. The study was done on 30 patients: 86.7% male, 13.3% female; The range of ages from 11 - 52; The causes: 46.7% from traffic accidents, 16.7% from living accidents, 19.9% from diseases related to muscles and 16.7% idiopathic; Characters of strabismus: 73.4% transvern strabismus and 26.6% combine strabismus; The time for strabismus exsis: 56.7% < 2 years, 19.9% from 2 - 5 years and 23.4% > 5 years.
Method: the surgery was done twice on a day: the first time: local anesthesia; the resection was done as usual; the ressetion was done with adjustable sutures. The second time was done after the first time 6 hours: anesthesia using drop only; let the patient wearing the Maddox glasses and release the suture bow until the patient see the single vision.
Result: 86.7% straight and see single vision.
Conclusion: this method can be done in any Ophthalmology Department in which the strabismus surgery have been done and it brings the patients a lot of benefits.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF