Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2010 - Tập 14 - Số 1
ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, HÌNH ẢNH HỌC VÀ MÔ HỌC U DƯỚI NIÊM MẠC Ở DẠ DÀY

Nguyễn Trung Tín

TÓM TẮT :

Mở đầu: Trong nhiều năm qua, 2 chẩn đoán thường thấy cho u dưới niêm mạc dạ dày là u cơ trơn (leiomyoma) và u tế bào Schwann (Schwannoma). Ngày nay, nhờ kỹ thuật hoá mô miễn dịch người ta phân chia bướu trung mô đường tiêu hóa thành bướu mô đệm đường tiêu hóa, bướu của cơ trơn thật sự và bướu vỏ bao thần kinh thật sự,...
Mục tiêu: Xác định đặc điểm lâm sàng, hình ảnh học và mô học của u dưới niêm mạc dạ dày.
Phương pháp nghiên cứu: Thiết kế nghiên cứu được sử dụng là nghiên cứu cắt ngang. Dữ liệu về lâm sàng, chẩn đoán hình ảnh và mô học của 38 bệnh nhân có u dưới niêm mạc được phẫu thuật tại bệnh viện Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh được ghi nhận và phân tích.
Kết quả: Có 38 bệnh nhân có u dưới niêm mạc dạ dày được phẫu thuật tại bệnh viện Đại học Y Duợc TP Hồ Chí Minh, trong đó có 25 nữ (65,8%) và 13 nam (34,2%). Tuổi trung bình là 51,9 ±15,0 tuổi. Hầu hết bệnh nhân đến khám bệnh là do triệu chứng gây khó chịu ở đường tiêu hoá trên (31 trường hợp hay 80,1%). Các phương pháp hình ảnh có giá trị tương đối trong chẩn đoán u dưới niêm mạc dạ dày. Về mô học, đa số các trường hợp là u mô đệm đường tiêu hóa và u cơ trơn dạ dày.
Kết luận: U dưới niêm mạc dạ dày phần lớn là u mô đệm đường tiêu hóa và u cơ trơn dạ dày. Siêu âm nội soi đường tiêu hóa và sinh thiết hút bằng kim nhỏ được đề nghị để góp phần chẩn đoán chính xác thành phần mô học của u để có chiến lược điều trị thích hợp.

ABSTRACT :

Background: In the past years, two diagnosis frequently made for submucosal gastric tumors were leiomyoma and schwannoma. Recent years, the immunochemical techniques have been used to classify the submucosal gastric tumors into gastrointestinal stromal tumor, leiomyoma, schwannoma,...Objective: to identify the characteristics of clinic, imaging diagnosis and histology of submucosal gastric tumors. 
Patients and Method: Data of 38 patients who underwent surgical treatments for submucosal gastric tumors in the university medical center at Hochiminh city were analyzed.
Results: There were 25 female (65.8%) and 13 male patients. Average age was 51,9 ±15,0 years. Majority of patients had signs and symptoms of upper gastrointestinal tract. The conventional imaging modalities had some limits. Most of submucosal gastric tumors were gastrointestinal stromal tumor (63.2%) and leiomyoma (21%).
Conclusion: Most of histological results are gastrointestinal stromal tumors and leiomyoma. Endoscopic ultrasonography is recommended to leads to increased number of diagnosed submucosal gastric tumors for appropriate strategy of treatment.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF