Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2011 - Tập 15 - Số 2
BÁO CÁO TRƯỜNG HỢP Ứ MÁU KINH DO HỘI CHỨNG HERLYN-WERNER-WUNDERLICH TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN HÀ NỘI

Lê Thị Anh Đào, Nguyễn Huy Bạo, Cung Thị Thu Thủy

TÓM TẮT :

TÓM TẮTMục tiêu: Báo cáo chẩn đoán và xử trí 1 trường hợp ứ máu kinh do hội chứng Herlyn-Werner-Wunderlich. Ca lâm sàng: bệnh nhân nữ 13 tuổi, đã có 10 vòng kinh đều, đau bụng và táo bón trong những vòng kinh cuối. Siêu âm có hình ảnh khối lớn ở tiểu khung. Thực hiện chẩn đoán bằng nội soi.Kết quả: Phẫu thuật mổ mở được thực hiện tiếp sau nội soi sau chẩn đoán hội chứng Herlyn-Werner-Wunderlich. Dù vậy, phẫu thuật mổ mở này không triệt để và chỉ nhằm mục đích dẫn lưu cấp cứu.Kết luận: Do bệnh cảnh hiếm gặp, không nhiều phẫu thuật viên có thể thực hiện được một phẫu thuật triệt để cho hội chứng này thông qua nội soi. Chúng tôi mô tả phương pháp xử trí triệt để này.

ABSTRACT :

ABSTRACTObjectives: We report a case of uterus didelphys, obstructed vagina, and menstrual blood. Case report: a 13-year-old girl had 8 regular menstrual cycles, with abdominal pain in the last cycles. Ultrasound revealed a big mass in pelvis. Diagnosis via laparoscopy was conducted.Results: Open surgery was performed after laparoscopy diagnosis of Herlyn-Werner-Wunderlich syndrome. However, this surgical procedure was not an optimal treatment, and merely considered an emergency technique to drain distended blood.Conclusion: For a rare congenital disorder, not many of physicians could have a correct diagnosis and optimal surgery via laparoscopy.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF