Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2010 - Tập 14 - Số 2
ĐÁNH GIÁ CÔNG BẰNG Y TẾ VÀ CÔNG CỤ ĐÁP ỨNG TẠI THÀNH THỊ CẦN THƠ VÀ BÌNH DƯƠNG, 2009-2010

Lê Hoàng Ninh, Phùng Đức Nhật

TÓM TẮT :

Đặt vấn đề: Trong nội thành các thành phố lớn, giữa các khu vực nội thành có sự chênh lệch về sử dụng dịch vụ y tế đồng thời cũng có sự khác biệt về tình trạng sức khỏe của người dân. Vì vậy, cần có một hệ thống đánh giá với các chỉ số tin cậy để đo lường sự chênh lệch này.
Mục tiêu nghiên cứu: Xác định và phân tích sự khác biệt về tình trạng sức khỏe và khả năng tiếp cận dịch vụ y tế giữa những người sống ở những khu vực khác nhau của Cần Thơ và Bình Dương, năm 2009.
Phương pháp nghiên cứu: Lập ma trận đánh giá công bằng y tế tại Cần Thơ và Bình Dương dựa vào chỉ số được lựa chọn đánh giá công bằng y tế, và đưa ra các công cụ đáp ứng.
Kết quả nghiên cứu: Kết quả nghiên cứu tại Cần Thơ cho thấy: Quận Ninh Kiều, những vấn đề sức khỏe cần quan tâm là HIV/AIDS. Trong khi đó tại quận Bình Thủy, Ô Môn, Cái Răng tỉ suất chết trẻ dưới 1 tuổi và 5 tuổi vẫn còn là vấn đề y tế công cộng cần quan tâm giải quyết. Ở quận Bình Thủy, Ô Môn những vấn đề nổi bật là tỉ lệ tử vong do tai nạn giao thông cao, tỉ lệ hộ sử dụng cầu tiêu hợp vệ sinh còn thấp. Quận Ninh Kiều có số vụ ngộ độc thực phẩm cao. Hai quận Ninh Kiều và Bình Thủy có mức thu nhập GDP trên đầu người cao hơn hai quận còn lại. Trừ quận Ô Môn, 3 quận còn lại tỉ lệ ngân sách dành cho y tế còn thấp so với yêu cầu. Kết quả nghiên cứu tại Bình Dương cho thấy: Ở thị xã Thủ Dầu Một, tỷ suất chết trẻ em dưới 5 tuổi khá cao. Ngoại trừ huyện Dĩ An, các huyện thị còn lại sốt xuất huyết là vấn đề đáng báo động. Số vụ tai nạn giao thông cao và tỷ lệ cơ sở được cấp giấy chứng nhận (GCN) đủ điều kiện ATVSTP còn thấp ở cả bốn huyện thị được nghiên cứu. Tỷ lệ hộ nghèo ở Thủ Dầu Một và Thuận An cao hơn 2 huyện còn lại. Ở Bến Cát có tỷ lệ ngân sách dành cho y tế thấp. Tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế ở Thuận An và Dĩ An là vấn đề cần quan tâm.
Kết luận: Những công cụ đáp ứng là hướng dẫn hữu dụng cho các nhà hoạch định chính sách đưa ra các chiến lược can thiệp quận/huyện.

ABSTRACT :

Background: There is a gap in health care service supply and health outcome in different urban areas. So that, there should be an assessable system of health outcome measurement by precise indicators.
Objectives: To determine and analyze the gap in health status and accessibility with health care service between different regional stratification in Can Tho and Binh Duong, Vietnam, in 2009.
Methodology: The matrix of health equity in Can Tho and Binh Duong base on selected indicators of Urban HEART and give the response phases.
Result: In Can Thơ, Ninh Kieu is the central and the most populous district of Can Tho city. The health matter of great interest is HIV/AIDS. Meanwhile in Binh Thuy, O Mon, Cai Rang district: infant mortality rate and under five mortality rate must be health priority. In Binh Thuy, O Mon districts, there're some substantial problems in number of traffic accidents; and proportion of population using sanitation toilet is still low. Number of food poisoning is still high in Ninh Kieu district. Ninh Kieu and Binh Thuy districts have per capita GDP higher than two other ones. Apart from O Mon district, three other ones have the government spending on health lower than requirement. Except Ninh Kieu, proportion of population covered by health insurance of these other district is still low. In Binh Duong, less than five mortality rate in Thu Dau Mot district is quite high. Apart from Di An district, the incident of Dengue fever is the important public health problem. Number of traffic accidents is quite high and proportion of agents has hygiene and safety foods are low in 4 districts. Proportion of poor households in Thu Dau Mot and Thuan An is higher than two other ones. The government spending allocated on health in Ben Cat is still low. Proportion of population covered by health insurance is the interested matter.
Conclusion: Response phase is the effective tools to help policy makers, local authorities, program managers in their policy making process to decide healthy policies.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF