Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2011 - Tập 15 - Số 1
ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG - NỘI SOI CỦA NHÓM NGƯỜI CÓ TIỀN CĂN GIA ĐÌNH UNG THƯ ĐẠI-TRỰC TRÀNG

Nguyễn Thúy Oanh(1), Quách Trọng Đức(2), Lê Quang Nhân(3)

TÓM TẮT :

TÓM TẮTMục tiêu: Ghi nhận các đặc điểm về lâm sàng và nội soi, đánh giá tỷ lệ bất thường ở người có thân nhân bị ung thư đại tràng để thấy sự cần thiết của chương trình tầm soát. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: nghiên cứu tiền cứu từ 06/2009 đến 06/2010. Đối tượng là thân nhân bệnh nhân ung thư đại-trực tràng, phát hiện tại Khoa Nội soi bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh, được hỏi bệnh sử, khám và nội soi đại tràng.Kết quả: Trong 219 đối tượng nghiên cứu (123 nữ và 96 nam), tuổi trung bình 41,2 được tầm soát bằng nội soi đại tràng: 31,5% có triệu chứng đau bụng, rối loạn tiêu hoá, tiêu máu.... 25,1% có polyp, trong đó 4,8% đa polyp gia đình. Có 8,7% là polyp tuyến ống, 3,2 % polyp tuyến nhánh và 0,5% là polyp ung thư. Tỷ lệ polyp nghịch sản vừa là 4,1% và nghịch sản nặng là 3,2%. Còn có 7,3% ung thư đại-trực tràng, 2,3% vừa có ung thư vừa có polyp. Kết luận: Tỷ lệ thân nhân cùng bị ung thư đại-trực tràng trong gia đình khá cao 7,3%, và 2,3% vừa có ung thư vừa có polyp. Polyp ác tính và có nguy cơ ác tính từ 0,5 % đến 3,2 % mặc dù chỉ 31,5% có triệu chứng. Vì thế rất cần tầm soát ung thư đại-trực tràng trong nhóm nguy cơ cao.

ABSTRACT :

ABSTRACT Objective: To evaluate the clinical characteristics and the colonoscopic findings in relatives of patients with CRC.Materials and methods: This is a prospective study which was conducted at HCM-UMC. Relatives of patients with CRC were consulted and then invited to join a CRC screening program using colonoscopy. Clinical characteristics, symptoms and colonoscopic findings were recorded.Resu lts: There were 219 subjects (123 female, 96 male) with the mean age of 41.2. 31.5% of the subjects had symptoms such as abdominal pain, dyspepsia, hematochezia. There were 25.1% subjects with colorectal polyps (including 8.7% with tubular adenoma, 3.2% with villous adenoma, 4.1% with moderate dysplasia, 3.2% with severe dysplasia), 7.3% with CRC, and 2.3% with concomitant colorectal polyps and CRC.Conclusion: A high proportion of relatives of patients with CRC had advanced colorectal adenoma or already had CRC. As a consequence, a screening program should be established for this subpopulation so as to increase the chance to detect and cure early CRC and advanced adenoma.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF