Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2011 - Tập 15 - Số 2
MỘT SỐ KINH NGHIỆM ĐIỀU TRỊ UNG THƯ SỚM DẠ DÀY BẰNG PHƯƠNG PHÁP CẮT NIÊM MẠC QUA NỘI SOI ỐNG MỀM QUA 6 TRƯỜNG HỢP

Lê Quang Nhân(1), Nguyễn Thúy Oanh(2)

TÓM TẮT :

TÓM TẮTMục tiêu: Đánh giá kết quả sớm của phương pháp cắt niêm mạc qua nội soi ống mềm (PPCNMQNSOM) trong điều trị ung thư sớm dạ dày.Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả hàng loạt ca. Chúng tôi thu thập và phân tích số liệu từ 6 trường hợp ung thư sớm dạ dày được cắt niêm mạc dạ dày qua nội soi ống mềm trong thời gian từ tháng 08/2007 đến 01/2011 tại khoa Nội soi bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM.Kết quả: Có 6 trường hợp ung thư sớm dạ dày, trong đó có 3 nam và 3 nữ. Tuổi trung bình của bệnh nhân là 62 tuổi. Trong đó có 1 trường hợp viêm dạ dày kèm nghịch sản nặng, 1 trường hợp carcinoma tuyến biệt hóa rõ và 4 trường hợp carcinoma tuyến biệt hóa vừa. Thời gian ổ loét lành sẹo trung bình là 6 tuần. Kết quả chung nhiều hứa hẹn và theo dõi trong 41 tháng chưa thấy tái phát ung thư.Kết luận: Những kết quả sớm của chúng tôi cho thấy PPCNMQNSOM hiệu quả và an toàn trong điều trị ung thư sớm dạ dày.

ABSTRACT :

ABSTRACTObjectives: To determine the initial results of endoscopic mucosal resection (EMR) in the treatment of early gastric cancers.Method: This is a case s eries study of 6 patients with early gastric cancers. These patients are treated by EMR from 08/2007 to 01/2011 in the Department of GI endoscopy of The University Medical Center at HCM city.Results: There are 3 males and 3 females with the mean age of 62. All of them have early gastric cancers. There are 1 case of high grade dysplasia, 1 case of well differentiated adenocarcinoma and 4 cases of moderately differentiated adenocarcinoma. The mean time for healing ulcer after EMR is 6 weeks. The overall results are promising and no recurrence of cancer after 41 month follow-up.Conclusion: Our study shows that EMR can be used effectively and safely in the treatment of early gastric cancers.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF