Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2003 - Tập 7 - Số 1
12 BƯỚC ĐẦU TÌM HIỂU CHỈ SỐ NGUY CƠ TỬ VONG Ở TRẺ BỆNH NẰM KHOA HỒI SỨC

Bạch Văn Cam, Nguyễn Minh Tiến

TÓM TẮT :

Mục tiêu: áp dụng chỉ PRISM trong tiên đoán nguy cơ tử vong ở trẻ bệnh nằm khoa hồi sức bệnh viện Nhi đồng I 
Thiết kế nghiên cứu: mô tả cắt ngang Đối tượng: tất cả bệnh nhi nhập khoa hồi sức bệnh viện Nhi Đồng I, thỏa tiêu chuẩn nhập. 
Nơi thực hiện: khoa hồi sức bệnh viện Nhi đồng I Can thiệp: không Kết quả: từ tháng 5/2001 - 5/2002, có 392 bệnh nhân được nhận vào lô nghiên cứu, trong đó 56,6% nam, 43,4% nữ, tuổi trung bình 46 tháng, chỉ số PRISM trung bình 9,05 và tỉ lệ tử vong chung 15,5%. Chỉ số PRISM cao ở nhóm tuổi dưới 5 tuổi. Các bệnh có chỉ số PRISM cao như viêm não, nhiễm trùng huyết, bệnh hậu phẫu trong khi các bệnh có chỉ số PRISM thấp như ngộ độc, sốc sốt xuất huyết do đã điều trị trước đó. Nói chung tỉ lệ tử vong thực tế cao hơn lý thuyết đặc biệt có ý nghĩa ở nhóm có chỉ số PRISM dưới 20. Kết luận: Chỉ số PRISM có thể có giá trị tiên đoán tốt trong đánh giá nguy cơ tử vong ở trẻ bệnh nằm khoa hồi sức trong hoàn cảnh Việt Nam.. Có thể thực hiện chỉ số PRISM ở bệnh viện có điều kiện xét nghiệm phân tích khí máu, chức năng đông máu. Cân nhiều nghiên cứu hơn đặc biệt là nghiên cứu đa trung tâm để xác định giá trị của chỉ số PRISM

ABSTRACT :

Objective: The prediction of mortality by application of Pediatric Risk of Mortality score (PRISM score) at the PICU under Vietnamese circumstances. 
Design: prospective, crosssective, descriptive study. 
Setting: fifteen - beds PICU, Children's Hospital No1. 
Patients: Consecutive admission to ICU fulfilling inclusion criteria (n= 392). Intervention: none. Measurements and Main Results: From May 2001 to May 2002, there were 392 patients fulfilling inclusion criteria, including male 56.6%, female 43.4%, average age of 46 months, mean PRISM score of 9.05 and overall mortality rate of 15.5%. PRISM score was higher in patients below 5 years old. The diagnostic categories with high PRISM score consisted of encephalitis, sepsis, post-operative diseases whilst others with low PRISM score including poisonings, Dengue hemorragic fever/Dengue shock syndrome due to receiving previous resuscitation. In general, expected mortalities were lower than observed ones, especially significant difference at group with PRISM score less than 20. ROC analysis showed area under curve of 84.3% 
Conclusion: PRISM score may have good predictive value in assessing the probability of mortality in relation to children admitted to a PICU under Vietnamese circumstances. PRISM score can be applicated in any hospital where Blood gas analysis and coagulation test available. Further study, esp. multi-center study should be performed to determine exact value of PRISM score.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF