Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2011 - Tập 15 - Số 1
XÂY DỰNG BIỂU ĐỒ PHÁT TRIỂN THAI NHI TRONG TỬ CUNG QUA CÁC SỐ ĐO SIÊU ÂM

Nguyễn Xuân Trang, Võ Minh Tuấn

TÓM TẮT :

TÓM TẮTĐặt vấn đề & Mục tiêu: Siêu âm được sử dụng rất rộng rãi trong sản khoa những năm gần đây, nó được ví như con mắt thứ ba của thầy thuốc. Trong nhiều ứng dụng của siêu âm, lượng giá các chỉ số của thai nhi và theo dõi sự phát triển theo thời gian là những phần quan trong nhất. Biểu đồ phát triển thai là nền tảng cơ bản giúp đánh giá thai chậm tăng trưởng trong tử cung hay thai quá to. Mục tiêu nghiên cứu của chúng tôi sẽ xây dựng mô hình biểu đồ phát triển thai nhi qua số đo đường kính lưỡng đỉnh, chu vi vòng đầu, chu vi vòng bụng và chiều dài xương đùi từ 14 đến 40 tuần.Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu cắt ngang từ tháng 3 năm 2009 đến tháng 8 năm 2010, tại khoa Khám bệnh bệnh viện Từ Dũ, 1.843 thai phụ được chọn ngẫu nhiên. Chúng tôi thu thập các thông số siêu âm từ 14 đến 40 tuần. Chọn phương trình hồi quy từng thông số, có hệ số tương quan R2 cao nhất theo tuổi thai sau khi đã kiểm định sự phù hợp của mô hình hồi quy các thông số siêu âm theo tuổi thai.Kết quả & Kết luận: Bảng bách phân vị các thông số siêu âm theo tuổi thai của chúng tôi mang đặc trưng riêng và hoàn toàn khác với các bảng bách phân vị của các tác giả khác

ABSTRACT :

ABSTRACTBackground& Objective: Ultrasound has been used extensively in Obstetrics in recent years called "the third eye of physician". Among many of its applications, the gestational assessment and monitoring of fetal growth are the most important ones. Fetal growth problems such as IURG or macrosomnia fetus, are diagnosed base on reliable fetal growth development chart. Our study aim is mmodeling fetal development chart from 14 to 40 weeks of gestation based on fetal biparietal diameter, head circumference, abdomen circumference, and femur length.Methods: A cross-sectional study conducted from March 2009 to August 2010, at antenatal clinics at Tu Du hospital, recruited 1,843 pregnancies by using randomized selection. Data was collected from the ultrasound parameters of pregnancies within 14-40 weeks of gestational age. Develop one regression equation for each parameter those of model selected based on the highest R2 of correlation coefficient.Result& Conclusion: Our table percentage of ultrasound parameters according to gestational age brings characteristic and different from other authors.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF