Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2009 - Tập 13 - Số 2
NGHIÊN CỨU VAI TRÒ CỦA PHẪU THUẬT NỘI SOI LỒNG NGỰC TRONG ĐIỀU TRỊ CÁC KHỐI U TRUNG THẤT

Lê Nguyễn Quyền, Nguyễn Hòai Nam, Nguyễn Công Minh

TÓM TẮT :

Đặt vấn đề: Sự phát triển của dụng cụ nội soi cũng như các phương tiện hình ảnh đã giúp cho phẫu thuật nội soi đã có những bước phát triển đáng kể trong nhiều lãnh vực trong đó có việc áp dụng rong điều trị những bệnh lý trong lồng ngực như khối u trung thất. Tuy nhiên, cũng như các phương pháp khác, phương pháp này cũng có những hạn chế nhất định, nên cần có những nghiên cứu thích hợp để xác định giá trị của chúng Mục tiêu nghiên cứu: Đánh giá khả năng sử dụng phẫu thuật nội soi lồng ngực trong việc điều trị cắt bỏ các khối u trung thất. Phương pháp nghiên cứu: Tiền cứu, mô tả, đòan hệ, không đối chứng và đa trung tâm. Kết quả và bàn luận: trong một năm từ 1/2006-1/2007 có 111 bệnh nhân được nghiên cứu, tuổi trung bình 36, thời gian mổ trung bình 140. Tất cả các khối u đều được phẫu thuật cắt bỏ bằng phương pháp nội soi mà không có những biến chứng nặng hay tử vong Kết luận: Tuy có một số hạn chế, nhưng phẫu thuật nội soi Lồng ngực cho kết quả tốt, không có tai biến trong quá trình điều trị cắt bỏ các k hối u trung thất.

ABSTRACT :

Background: Developing of instrument and video imaging device have been maken thoracoscopic surgery to develop widely in many fiels including mediastinal tumors. As well as other procedures, however,it has limits too. It is nessesary to have appropriate studies to evaluate this procedure. Objectives: To evaluate the role of the video assisted thoracoscopy in resection of mediastinal tumors. Methods: Prospective, descriptive, cohort, no control, multicenters study. Results and discussion: From 01/2006 to 01/2007 there were 111 patients to be investigated. Average age was 56, mean operative time were 140 minutes. All tumors were resected without serious complication or death. Conclusion: The result show in spite of some limits video assited thoracoscopic surgery is still an effective, safe procedure to treat mediastinal tumor.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF