Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2009 - Tập 13 - Số 6
ĐƯỜNG MỔ PHỐI HỢP TRÁN THÁI DƯƠNG - TRƯỚC TAI DƯỚI THÁI DƯƠNG

Võ Nguyên Thủ, Nguyễn Hữu Minh , Đặng Bảo Ngọc, Phương Lê Trí, Huỳnh Võ Đông Vương

TÓM TẮT :

Những khối u lan rộng từ sàn sọ giữa xuống dưới hố thái dương là điều thách thức với phẫu thuật viên thần kinh cũng như các nhà phẫu thuật hàm mặt. Các thương tổn này thường lan đến các cấu trúc cơ thể học quan trọng cũng như tàn phá xương nặng nề, ăn lan các cấu trúc kề cận... đặc biệt là trường hợp u ác tính. Đường vào tiếp cận giải quyết các thương tổn này tùy thuộc vào kích thước, vị trí, cấu trúc mô học u, mức độ xâm lấn xung quanh. Bên cạnh đó phẫu trường cần phải rộng và rõ cho phép lấy thương tổn toàn bộ khi có thể và an toàn cho bệnh nhân. Các tác giả trình bày đường mổ phối hợp trán thái dương - trước tai dưới thái dương được thực hiện tại bệnh viện Nhân Dân 115.

ABSTRACT :

Communicating occupying tumors of the middle cranial base through the infratemporal fossa represent challenges for neurosurgeons and maxillofacial surgeons. Lesions of the skull base, with complex anatomy, are extremely varied in their histopathology. They often spread via normal anatomic pathways or bony destruction to involve adjacent structures... especially in the case of malignant neoplasms. The surgical approach should be selected depending on the size, location, histopathology, and invading extension of the lesion, which can provide excellent visualization and allow for an aggressive and safe resection of lesions involving this region. The authors describe the combined frontotemporal - preauricular infratemporal approach performed in People's Hospital 115.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF