Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2005 - Tập 9 - Số 2
VIÊM LOÉT DẠ DÀY VÀ TÌNH TRẠNG NHIỄM HELICOBACTER PYLORI

Nguyễn Sào Trung

TÓM TẮT :

Trong thập niên vừa qua, nhiều chuyên gia bệnh học đã có hàng loạt công trình về tổn thương viêm dạ dày, nhất là trong các thể viêm mạn. Hơn nữa, rất khó có được sự tương hợp hoàn toàn giữa chẩn đoán nội soi và chẩn đoán giải phẫu bệnh. Do đó, qua nghiên cứu 335 trường hợp sinh thiết dạ dày - nội soi, chúng tôi đã áp dụng một bảng phân loại viêm dạ dày cải biên nhằm nêu mối liên hệ giữa tổn thương viêm và loét dạ dày về hình thái vi thể với chẩn đoán nội soi và tình trạng nhiễm khuẩn Helicobacter pylori.

ABSTRACT :

The histological approach to gastritis, especially the chronic forms, has undergone a series of re-evaluations by different experts over the past decade. Furthermore, it's very difficult to be perfectly frank the correlation between histological and endoscopic biopsies, we have applied a modified classification for gastric inflammation and gastric ulcer with attempt to relate endoscopic-histological alterations as well as the correlation between microscopic changes and Helicobacter pylori infection.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF