Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2006 - Tập 10 - Số 1
NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG KETAMINE LIỀU THẤP ĐỂ GIẢM ĐAU TRONG VÀ SAU MỔ

Trần Thị Trâm Oanh, Nguyễn Văn Chừng

TÓM TẮT :

Ketamine là chất đối kháng không cạnh tranh trên thụ thể NMDA (N-methyl-D-aspartate) ở tế bào thần kinh sừng sau tủy sống. Ketamine liều thấp được xác định như sau: dưới 2mg/kg nếu tiêm bắp, dưới 1mg/kg nếu tiêm tĩnh mạch hay đường ngoài màng cứng; nhỏ hơn hay bằng 20 mcg/kg/phút nếu truyền tĩnh mạch liên tục (1). Đây là nghiên cứu tiền cứu, ngẫu nhiên, mù đôi, có nhóm chứng. 60 bệnh nhân phẫu thuật vùng bụng được gây mê phối hợp toàn diện qua nội khí quản với Midazolam-Fentanyl-Propofol-Norcuron-Isofluran, chia thành hai nhóm-nhóm ketamine và nhóm chứng, mỗi nhóm 30 bệnh nhân. Ngay sau khi dẫn mê, dung dịch Ketamine được tiêm với liều 0,2 mg/kg (0,2 ml/kg) và tiếp tục được duy trì bằng bơm tiêm điện với liều 0,1 mg/kg/giờ (0,1ml/kg) liên tục đến 2 giờ sau rút nội khí quản. Bệnh nhân ở nhóm chứng dùng nước muối sinh lý với cùng thể tích như trên. Giảm đau sau mổ với Perfalgan truyền tĩnh mạch và Morphine tiêm dưới da. Ketamine liều thấp dùng trong và sau mổ góp phần làm giảm đau ngoài da tốt hơn, kéo dài thời gian yêu cầu cần phải giảm đau mạnh lần đầu tiên bằng morphine sau mổ, làm giảm thang điểm đau trong 15 phút đầu tiên sau khi rút nội khí quản, không có tác dụng phụ trên tâm thần. Thang điểm đau VRS lúc nghỉ trong ba giờ đầu tiên sau khi rút nội khí quản, VRS lúc nghỉ và lúc vận động trong đêm đầu tiên sau phẫu thuật và ngày hậu phẫu thứ nhất thấp hơn khi dùng ketamine nhưng chưa có ý nghĩa thống kê. Không có tác dụng giảm đau trong mổ.

ABSTRACT :

Background and Objective: Ketamine is a non-competitive NMDA-receptor antagonists in the neurons of dorsal medulla spinal cord. Low-dose ketamine is defined as a bolus dose of less than 2 mg/kg when given intramuscularly or less than 1 mg/kg when administered via the intravenous or epidural route, a rate of ≤ 20 μg/kg per min for continuous i.v. administration. This prospective, randomized, double-blinded study tested whether the peroperative analgesic effect and the management of acute postoperative pain of small-dose ketamine. Methods: 60 patients underwent abdominal surgery, general anesthesia with Midazolam-Fentanyl-Propofol-Norcuron-Isofluran, received either placebo (NaCl 0,9%) or Ketamine 0,1%. After induction of anesthesia, Ketamine was administered with initial loading dose of 0,2 mg/kg followed by a perfusion of 0,1 mg/kg/h during surgery and after extubation 2h. Patients in the control group received a similar volume. Postoperative analgesia was provided by i.v perfalgan and s.c morphine. Results and conclusion: Subanesthetic dose of ketamine (0,2 mg/kg bolus followed by an infusion of 0,1bad dreams, hallucinations. The first morphine analgesic demand time was shorter in the control group than in the ketamine group. The behavioral pain scores during the first 15 min after tracheal extubation were significantly lower in the ketamine group. The vebal rating scales(VRS) during the first 3 hours and after 24h, 48h were lower in the ketamine group but there was no statistically significant difference. There was no analgesic effects in the surgery period.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF