Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2009 - Tập 13 - Số 5
MÔ HÌNH BỆNH TẬT TRẺ SƠ SINH TẠI KHOA SĂN SÓC TĂNG CƯỜNG SƠ SINH BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 1

Tăng Chí Thượng

TÓM TẮT :

Mục tiêu:Khảo sát mô hình bệnh tật tại khoa Săn sóc tăng cường sơ sinh Bệnh viện Nhi đồng 1 nhằm định hướng phát triển chuyên sâu đáp ứng nhu cầu điều trị. Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả hàng loạt ca nhập khoa Săn sóc tăng cường sơ sinh Bệnh viện Nhi đồng 1 trong thời gian từ 1-1-2008 đến 30-6-2008. Kết quả: Có tất cả 600 bệnh nhân sơ sinh nhập viện tại khoa Săn sóc tăng cường sơ sinh Bệnh viện Nhi đồng 1 trong thời gian nghiên cứu. 81,3% trẻ được chuyển đến từ tất cả các tỉnh thành phía Nam trong tình trạng nặng với biểu hiện suy hô hấp (91,2%), hạ thân nhiệt (34%), vàng da (28,7%), nhiễm khuẩn (25%), co giật-hôn mê (15,5%), sốc (9%). Nhóm bệnh lý chiếm tỷ lệ cao nhất là dị tật bẩm sinh có thể can thiệp ngoại khoa (42%), trong đó các dị tật bẩm sinh đường tiêu hóa chiếm đa số. Đứng hàng thứ hai là sơ sinh sinh non hoặc nhẹ cân (31,7%), trong đó bệnh màng trong là nhóm bệnh lý chính (50,5%), kế đến là bệnh lý võng mạc ở trẻ sinh non (46,3%). Nhiễm khuẩn sơ sinh đứng hàng thứ ba (20,8%), trong đó viêm phổi và nhiễm khuẩn huyết là hai bệnh lý phổ biến nhất (60,8% và 36%). Kết luận: Phát triển theo chuẩn săn sóc cấp IIIB theo khuyến cáo của Ủy ban về phôi thai và sơ sinh học Hoa kỳ là phù hợp nhằm đáp ứng nhu cầu điều trị phù hợp với mô hình bệnh tật của trẻ sơ sinh tại khoa Săn sóc tăng cường sơ sinh bệnh viện Nhi đồng 1.

ABSTRACT :

Objective: To examine the disease morbidity in the neonatal intensive care unit (NICU) of Children's Hospital to orient the development of the NICU in terms of responding the treatment needs. Method: The study applied the case - series descriptive approach and was conducted in the NICU of Children's Hospital from Jan 1st, 2008 to Jun 30, 2008. Results: 600 newborn patients were admitted to the NICU of Children's Hospital 1 in the study period. 81.3% of the patients were transferred from almost all the provinces in the south of Vietnam with the severe conditions such as acute repiratory distress (91.2%), hypothermia (34%), jaundice (28.7%), infections (25%), convulsion - coma (15.5%), shock (9%). The most common group of diseases is the surgical congenital deformities, in which disgetive congenital deformities are the most common diseases. The second group of diseases is premature or low-birthweight newborns (31.7%), in which the most common diseases are hyeline membrane disease (50.5%), retinopathy of prematurity (46.3%). Neonatal sepsis is the third group of diseases, in which pneumonia and sepsis are the most common diseases (60.8% and 36% respectively). Conclusions: The development of NICU in accordance with level IIIB of neonatal care according to the recommendation of the American Committee on Fetus and Newborn is appropriate for responding the treatment needs of neonatal morbidity in the NICU of Children's Hospital 1.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF