Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2010 - Tập 14 - Số 1
KẾT QUẢ PHẪU THUẬT ĐIỀU TRỊ LAO RUỘT CÓ BIẾN CHỨNG

Dương Bá Lập, Lê Quang Nghĩa

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Đánh giá kết quả sớm sau phẫu thuật điều trị lao ruột có biến chứng.
Phương pháp nghiên cứu: Hồi cứu các trường hợp lao ruột có biến chứng (tắc ruột, thủng,viêm phúc mạc) được phẫu thuật tại bệnh viện Bình Dân từ tháng 1/2007 đến tháng 10/2009. Loại trừ các trường hợp có nhiễm HIV, lao phúc mạc.
Kết quả: có 25 trường hợp được mổ trong thời gian nghiên cứu. Nam chiếm 80%. Tuổi trung bình 45,5 (23 - 74 tuổi). Bệnh cảnh lâm sàng thường gặp : 14 ca tắc ruột (56%), 7 ca nghi viêm ruột thừa (28%), 4 ca thủng (16%). 32% có tiền căn lao, 44% có lao phổi đang tiến triển. Phẫu thuật khâu thủng đơn thuần có thời gian điều trị kéo dài đáng kể (17 ngày so với trung bình 9 ngày). Tỉ lệ biến chứng và tử vong lần lượt là 4% và 8%.
Kết luận: Phẫu thuật cắt đoạn an toàn như phẫu thuật nối tắt trong điều trị tắc ruột do lao. Đối với thủng ruột do lao, nên áp dụng phẫu thuật cắt đoạn hơn là khâu thủng đơn thuần để giảm biến chứng và tử vong.

ABSTRACT :

Aims: To investigate early results of surgical treatment for intestinal tuberculosis with abdominal complications.
Methods: In this retrospective study, patients treated for complicated intestinal tuberculosis at Binh Dan Hospital from January 2007 to October 2009 were reviewed. HIV contaminated and peritoneal tuberculosis patients were eliminated.
Results: There were 25 patients including 20 men and 5 women with mean age of 45.5 years. Administrative causes were: intestinal obstructions (14 cas/56%), perforations (4 cas/16%), observating appendicitis (7 cas/28%). History of tuberculosis was recorded in 8 cas (32%), 11 patients (44%) had active pulmonary tuberculosis. Postoperative morbidity and mortality were 4% and 8% respectively. Simple suture had longer hospital stay (17 days vs 9 days in average).
Conclusion: Intestinal resection seems to be a more ideal operation than simple suture for patients with perforated intestinal tuberculosis. It had minimal morbidity and allowed a quick return to normal activity. For patients with stricture lessions, intestinal resection and bypass had the equal safety.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF