Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2011 - Tập 15 - Số 1
CÁC YẾU TỐ DỰ ĐOÁN TÌNH TRẠNG XÂM LẤN MẠCH MÁU VI THỂ Ở BỆNH NHÂN CARCINÔM TẾ BÀO GAN

Nguyễn Thúy Oanh(2), Lê Minh Huy(1), Hứa Thị Ngọc Hà(1)

TÓM TẮT :

TÓM TẮTMục tiêu nghiên cứu: Tìm hiểu các đặc điểm giải phẫu bệnh có thể giúp dự đoán khả năng xâm nhập mạch máu vi thể ở các bệnh nhân cacinôm tế bào gan.Đối tượng và Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang, được tiến hành trên 313 trường hợp HCC được phẫu thuật tại bệnh viện Đại học Y dược Tp Hồ Chí Minh từ 4/2004 đến 4/2010. Các dữ kiện về đặc điểm giải phẫu bệnh của HCC được ghi nhận. Sử dụng phần mềm SPSS để lưu trữ và xử lý thống kê. Kết quả: 313 trường hợp HCC được tiến hành nghiên cứu. Tuổi trung bình là 55. Tỉ lệ nam:nữ là 3,4:1. Các trường hợp HCC có xâm lấn mạch máu được phát hiện trên vi thể chiếm tỉ lệ 51,4%, lớn hơn không đáng kể so với số trường hợp HCC không có xâm lấn mạch máu (48,6%). Nghiên cứu này cho thấy có sự tương quan giữa tình trạng xâm nhập mạch máu với AFP, số lượng u, kích thước u, độ mô học, đột biến p53. Tình trạng xâm nhập mạch máu không có sự tương quan với các đặc điểm giải phẫu bệnh khác. Kết luận: HCC có xâm lấn mạch máu vi thể chiếm tỉ lệ 51,4%. Có sự tương quan giữa tình trạng xâm nhập mạch máu với AFP, số lượng u, kích thước u, độ mô học, biểu hiện p53.

ABSTRACT :

ABSTRACT Objectives: To determine predictive clinicopathologic features for HCC with microvascular invasion.Subjects and Methods: A cross-sectional study was conducted from Apr 2004 to Apr 2010 on 313 HCC patients at the University Medical Center. Pathological features were recorded. SPSS software was used to store and analyze data. Results: There were 313 HCC patients with the mean age of 55. Male:female ratio was 3,4:1. 51,5% patients has microvascular invasion, compared to 48,6% in patiens without microvascular invasion. Independent predictors of microvascular invasion were tumor size, number, histologic grade, AFP, expression of p53. Conclusions: 51,5% patients has microvascular invasion. Tumor size, number, histologic grade, AFP, expression of p53 were significant associates of microvascular invasion

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF