Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2011 - Tập 15 - Số 4
ỨNG DỤNG CATHETER ĐỘNG MẠCH RỐN THEO DÕI HUYẾT ÁP ĐỘNG MẠCH XÂM LẤN Ở TRẺ SƠ SINH TẠI KHOA HỒI SỨC BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 2

Huỳnh Thị Phương Thảo, Lê Ngọc Ánh, Nguyễn Trần Nam

TÓM TẮT :

TÓM TẮTMục tiêu: Xác định hiệu quả và biến chứng của theo dõi huyết áp động mạch xâm lấn qua Catheter động mạch rốn ở trẻ sơ sinh tại khoa hồi sức bệnh viện Nhi Đồng 2 từ 01/2011 - 6/2011.Đối tượng phương pháp nghiên cứu: Mô tả hàng loạt ca, tất cả bệnh nhân sơ sinh nhập khoa Hồi sức bệnh viện Nhi Đồng 2 từ tháng 1/2011 đến 6/2011 có chỉ định theo dõi huyết áp xâm lấn qua động mạch rốn.Kết quả: Từ tháng 1/2011 đến 6/2011 có 34 trường hợp được báo cáo. Hiệu quả của việc đặt catheter động rốn theo dõi huyết áp trên trẻ sơ sinh là 100%. Trong đó, dạng bệnh nhiều nhất là trẻ non tháng bệnh màng trong (14 ca) chiếm tỉ lệ gần 42%. Yếu tố quyết định đặt catheter động mạch rốn theo dõi huyết áp là nguy cơ suy hô hấp, chiếm tỉ lệ hơn 85%. Trong 34 ca nghiên cứu chỉ có 2 ca nhiễm khuẩn, tỉ lệ 5,9 %. Các biến chứng khác như thuyên tắc, chảy máu là 0%.Kết luận: Đo huyết áp trực tiếp qua catheter động mạch là tiêu chuẩn vàng. Các biến chứng quan trọng của thủ thuật này rất ít gặp.

ABSTRACT :

ABSTRACTObjectives: Determination of the effectiveness of measuring direct blood pressure by umbilical arterial catheterization. Method: Cases series, all of newborn who required monitoring invasive blood pressure in NICU-Children's Hospital 2. Results: From January 2011 to June 2011, 34 cases were reported: 100% successful cases of arterial catheterization techniques for invasive monitoring. Of these, there were 14 cases of preterms with respiratory distress syndrome (42%). The most indication was respiratory failure (85%). And the rate of catheter-related infection was 2%. For the other complications such as embolism, bleeding...were 0%.Conclusion: Direct measurement by an arterial catheter is the gold standard for measuring blood pressure.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF