Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2006 - Tập 10 - Số 2
NGHIÊN CỨU TÌNH HÌNH SỬ DỤNG DỊCH VỤ KẾ HOẠCH HOÁ GIA ĐÌNH VÀ CHĂM SÓC THAI SẢN CỦA PHỤ NỮ TẠI 3 HUYỆN Ở THỪA THIÊN HUẾ NĂM 2003

Trần Thị Trung Chiến, Trương Việt Dũng

TÓM TẮT :

Mục tiêu: mô tả tình hình sử dụng các biện pháp tránh thai, chăm sóc thai sản và một số yếu tố liên quan. 
Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu cắt ngang, được tiến hành trên 442 bà mẹ thuộc độ tuổi sinh đẻ tại 30 xã thuộc 3 huyện, tỉnh Thừa Thiên Huế. Với Kết quả nghiên cứu cho thấy: - Tỷ lệ phụ nữ áp dụng biện pháp tránh thai là 58,6%. - Tỷ lệ thất bại trong tránh thai khá cao 21,7%. - Trình độ học vấn và điều kiện kinh tế hộ gia đình chưa thấy ảnh hưởng một cách rõ rệt trên các tỷ lệ sử dụng biện pháp tránh thai cũng như tỷ lệ thất bại trong tránh thai. Mỗi khi thất bại, hầu hết phụ nữ đã chấp nhận sinh con ngoài dự kiến. - Tỷ lệ phụ nữ sinh tại bệnh viện cao hơn ở nhóm có điều kiện kinh tế kém hơn, trong khi đó nhóm khá giả hơn lại sinh ở TYT xã nhiều hơn. Tỷ lệ phụ nữ học vấn thấp hơn lại sinh tại trạm y tế xã nhiều hơn so với nhóm học vấn không thấp. - Tỷ lệ phụ nữ sau sinh được khám lại khá cao: 60,8%.

ABSTRACT :

Objectives: to describe the use of different contraceptive methods and the ANC service at 3 districts of Thua Thien Hue. 
Materials and methods: a cross sectional study based on questionnaire was conducted in 442 reproductive age-women at 30 communes of 3 districts, Thua Thien Hue province. Each woman was interviewed by a trained primary care worker to answer a questionnaire list. 
Results: the proportion of women used any contraceptive method was 58.6%, in which 21.7% failed. Almost these unexpected pregnancies were kept. No different contraceptive method groups and between the failed and succeeded contraceptive groups. More low income group choose the hospital to give birth than the high income one. More low education group preferred the CHS than the high education one. Most off the females (60.8%) came back for the postnatal care.
Conclusion: These primary informations gave us the general view about the effectiveness of the family planning at Thua Thien Hue.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF