Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2003 - Tập 7 - Số 1
ĐẶC ĐIỂM HỘI CHỨNG STEVENS-JOHNSON TẠI KHOA HỒI SỨC BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG I TỪ NĂM 1998 -2002

Võ Công Đồng, Bạch Văn Cam, Trần Hoàng Ut

TÓM TẮT :

-Mục tiêu nghiên cứu: Mô tả những đặc điểm hội chứng Stevens-Johnson ở trẻ em tại khoa hồi sức bệnh viện Nhi Đồng I từ năm 1998-2002. 
-Phương pháp nghiên cứu: Mô tả loạt ca. Chúng tôi thực hiện nghiên cứu tại khoa hồi sức bệnh viện Nhi Đồng I từ năm 1998-2002. -Kết quả nghiên cứu: Trong 5 năm chúng tôi có 44 trường hợp, 25 nam, 19 nữ (tỉ lệ nam/nữ 1.32/1), bệnh nhân trẻ nhất là 8.5 tháng. Triệu chứng thường gặp nhất la hồng ban 95.5%, lở miệng 93.2%, viêm kết mạc 90.9%, bóng nước 75%. Các triệu chứng xuất hiện sau khi uống thuốc từ 2 đến 3 ngày, nhóm thuốc chống động kinh từ 9 đến 12 ngày. Thường gặp là thuốc chống động kinh (Carbamazepin 31.8%, Phenobarbital 11.4%), kháng sinh (Cotrimoxazole 6.8%, amoxicillin 4.5%, cephalexin 4.5%). Các xét nghiệm có tăng bạch cầu đa nhân, bạch cầu ái toan, VS, CRP, men gan, 45.2% có hạ natri máu khi nhập viện. Bệnh nhân thường hết sốt trước 10 ngày, bóng nước tróc vẩy hoàn toàn và lành sẹo vào ngày thứ 12, thời gian nằm viện trung bình là 16 ngày, 80 % cần nuôi ăn qua ống thông dạ dày. Tử vong 6.8%. -Kết luận: Phần lớn hội chứng Stevens-Johnson do thuốc gây ra, do đó cần phải chú ý tiền sử dị ứng và cân nhắc khi dùng thuốc, nhất là nhóm thuốc chống động kinh và kháng sinh. Cần có một chế độ chăm sóc đặc biệt để hạn chế tình trạng bội nhiễm và suy dinh dưỡng do thiếu cung cấp.

ABSTRACT :

- Objective: Describe characteristic findings of Stevens-Johnson syndrome in children at the intensive care unit in Pediatric Hospital No.1 from 1998 to 2002. 
- Methods: Cases series. - Results: During 5 years, from 1998 to 2002, we had 44 cases, including 25 males, 19 females (male/female # 1.32/1), youngest patient was 8.5 month old. Common signs symptoms consisted of erythema multiform 95.5% mouth buccal ulcer 93.2%, conjunctivitis 90.9%, vesiculobullous disorder 75%. They occurred after 2-3 days of taking medication, especially after 9-12 days for antiepileptic drugs. The common medication were antiepileptics (Carbamazepin 31.8%, Phenobarbital 11.4%), antibiotics (Cotrimmoxazol 6.8%, Amoxicillin 4.5%, Cephalexin 4.5%). In laboratory test there were increased neutrophiles, eosinophiles, erythrocyte sedimentation rate, C - reactive protein, hepatic transaminase, 45.2% of cases revealed hyponatremia on hospital admissions. Almost patient subside fever before 10th day of disease, skin lesion healed on 12th day of disease. Mean hospital stay was16 days, 80% of patients needed enteral nutrition by nasogastric tube. Mortality rate was 6.8%. -Conclusion: Commonest cause of Stevens-Johnson syndrome were due to medication. Therefore, it was necessary to explore past history of allergy and to use the drug carefully, especially antiepileptic drugs, antibiotics critically supportive care should be given to patient with Stevens-Johnson syndrome to restrict surinfection and energy deficit undernutrition

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF