Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2003 - Tập 7 - Số 2
SO SÁNH HIỆU QUẢ ĐIỀU TRỊ CƠN HEN PHẾ QUẢN NẶNG QUA BA HỆ THỐNG CUNG CẤP KHÍ DUNG

Phạm Long Trung, Nguyễn Ngọc Hải

TÓM TẮT :

Chúng tôi khảo sát 30 bệnh nhân ở độ tuổi từ 15 - 65 có cơn hen phế quản nặng. Các bệnh nhân được phân ngẫu nhiên vào 3 nhóm khác nhau: Nhóm (A) sử dụng dung dịch Salbutamol qua bộ tạo khí dung nhờ luồng khí Oxygen; Nhóm (B) sử dụng dung dịch Salbutamol qua bộ tạo khí dung nhờ máy nén khí; Nhóm (C) dùng bình hít định liều gắn với buồng hít. Chúng tôi cũng dùng Corticosteroides, và khi cần thiết có thể dùng thêm kháng Cholinergics. Không có sự khác biệt giữa 3 nhóm về đặc điểm nhân khẩu học, trị số lưu lượng thở ra đỉnh (LLTRĐ) ban đầu, và khí máu động mạch. Sau 6 giờ điều trị, LLTRĐ và các biến số khác cải thiện rõ rệt trên 27 bệnh nhân. Không có bệnh nhân nào bị gián đoạn điều trị hoặc phải chuyển vào khoa hồi sức và không tìm thấy bằng cớ về các tác dụng phụ về tim mạch trên nhóm nghiên cứu. Các số liệu cho thấy cả 3 phương pháp đều thích hợp để điều trị cơn hen phế quản nặng. Vì lý do giá thành-hiệu quả, việc thiết lập điều trị nhanh chóng và tiết kiệm được thời gian của nhân viên y tế, nên bình hít định liều (gắn với buồng hít) tỏ ra thích hợp nhất trong tình hình hiện nay của Việt Nam

ABSTRACT :

We studied 30 patients aged 15 - 65 years with acute severe asthma. They were randomized into one of three different groups: group (A), received Salbutamol solution via a nebulizer impelled with oxygen; group (B), received Salbutamol solution via an air compressor-driven nebulizer; and, group (C), received Salbutamol via a Metered-dose inhaler attached to a valve aerosol holding chamber (Volumatic). Corticosteroids were prescribed in all patients and anticholinergics were added when necessary. Nodifferences were found in the demographics data, baseline PEF and arterial blood gas on admission. PEF and other parameters improved significantly in 27 patients after the 6h treatment. No patient discontinued the trial or transferred to the intensive unit and no cardiovascular adverse events were reported in the study groups. These data showed that the three delivery methods were appropriate to treat subjects with acute severe asthma. Because of the cost-effectiveness, the rapidity to establish the access for therapy, and the sparing of medical staff time, metered-dose inhaler (with holding chamber) was the best choice in the recent medical condition of Vietnam.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF