Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2009 - Tập 13 - Số 6
NHÂN 3 TRƯỜNG HỢP TẠO HÌNH PHỨC TẠP ĐIỀU TRỊ UNG THƯ MÍ LAN RỘNG TOÀN BỘ MÍ

Lê Minh Thông, Trần Kế Tổ

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Rút kinh nghiệm qua 3 trường hợp tạo hình phức tạp phục hồi chức năng mí do ung thư tế bào đáy lan rộng phải cắt bỏ toàn bộ mí. Phương pháp nghiên cứu: Báo cáo 3 trường hợp lâm sàng với các kỹ thuật tạo hình áp dụng. Kết quả: Chẩn đoán lâm sàng trước mổ đều phù hợp kết quả giải phẫu bệnh. Ba trường hợp (I, II, III) được theo dõi lần lượt 4 năm, 1 năm và 9 tháng chưa có trường hợp nào tái phát tại chỗ được ghi nhận. Cả 3 trường hợp đều duy trì được chức năng bảo vệ của mí và thị lực trước mổ. Kết luận: Điều trị phẫu thuật đối với K tế bào đáy lan rộng toàn bộ mí vẫn là chọn lựa đầu tiên. Tuy nhiên chỉ định này đòi hỏi kỹ năng tạo hình và sự sáng tạo trong sự kết hợp các kiểu vạt da, ghép rời, tạo hình góc mí. Điều quan trọng là tính toán sao để không xảy ra hoại tử do khiếm dưỡng. Cần theo dõi đều đặn để điều trị sớm khi có tái phát.

ABSTRACT :

Purpose: To draw experiences from 3 cases of basal cell carcinoma invading thoroughly eyelid. Methods: A report of 3 cases. Results: Prepoperative diagnosis was suitable to histopathologic results.With the follow-up of 3 cases (I,II,III) being respectively 48 months, 12 months and 9 months there was no recurrence noticed. Protective function of eyelid and preoperative visual acuity were maintained in all 3 cases. Conclusion: Surgical treatment is still primary intention for basal cell carcinoma invading thoroughly eyelid. Although, this indication is suitable for practicians who have good reconstructive skill and initiative in combining varieties of flabs,free grafts, and (external & internal) canthoplasty. The most important thing is that there is no necrosis due to ischemia. It is necessary to monitor patient regularly in order to discover recurrence and treat it early.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF