Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2005 - Tập 9 - Số 1
PHẪU THUẬT CẮT BƯỚU TUYẾN THƯỢNG THẬN QUA NỘI SOI Ổ BỤNG TẠI BỆNH VIỆN CHỢ RẪY

Ngô Xuân Thái, Trần Ngọc Sinh, Vũ Lê Chuyên

TÓM TẮT :

Đặt vấn đề: Hiện nay phẫu thuật cắt bướu tuyến thượng thận qua nội soi đã trở thành phương pháp điều trị lựa chọn trong nhiều trường hợp. Bệnh viện Chợ Rẫy đã thực hiện phẫu thuật này từ tháng 4/2004. Chúng tôi nghiên cứu những kết quả bước đầu phẫu thuật cắt bướu tuyến thượng thận qua nội soi ổ bụng qua báo cáo này với mục tiêu rút kinh nghiệm cho thời gian sắp tới phẫu thuật sẽ được thực hiện hiệu quả hơn.
Tư liệu và phương pháp nghiên cứu: 12 bệnh nhân có bệnh lý tuyến thượng thận được thực hiện cắt tuyến thượng thận qua nội soi ổ bụng từ tháng 4 đến tháng 12/2004 tại bệnh viện Chợ Rẫy, gồm có 2 bệnh nhân nam và 10 bệnh nhân nữ. Tuổi từ 19 đến 50. 5 TH ở bên phải và 7 TH ở bên trái. Chẩn đoán sau mổ gồm có 4 trường hợp bướu tủy tuyến thượng thận, 5 trường hợp bệnh Conn, 1 trường hợp nang tuyến thượng thận, 1 trường hợp hội chứng Cushing, và 1 TH carcinome tuyến di căn tuyến thượng thận. Chúng tôi sử dụng bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi của công ty Storz với ống kính 300.
Kết quả: Thời gian mổ từ 100 đến 260 phút, trung bình là 195,3 phút ± 40,1. Thời gian nằm viện từ 4 đến 14 ngày, trung bình 8,2 ngày ± 3,4. Máu mất trong khi mổ từ 30 đến 500 ml, trung bình 154,2 ml ± 54,6. Kích thước bướu từ 2 - 8 cm. Có 3 trường hợp phải chuyển mổ mở. Các biến chứng gặp phải là: tổn thương tụy (1TH), thủng màng phổi (1TH), nhiễm trùng thành bụng(1TH).
Kết luận: Loạt nghiên cứu của chúng tôi có số liệu còn ít, thời gian mổ còn tương đối lâu hơn mổ mở do mới bắt đầu thực hiện phẫu thuật nội soi, biến chứng còn cao (3/12 TH). Kinh nghiệm rút ra là phải hoàn thiện kỹ năng phẫu thuật nội soi, nắm vững giải phẫu học và liên quan của tuyến thượng thận.

ABSTRACT :

Background: Laparoscopic adrenalectomy (LA) has become the procedure of choice for a lot of adrenal pathology. LA was applied at Chợ Rẫy hospital since April 2004. We report our first results in this paper for the purpose of learn from the experience.
Materials and method: 12 patients underwent LA at Chợ Rẫy hospital between April and December 2004, including 2 males and 10 females. Age is between 19 and 50. Postoperative diagnostic included 4 pheochromocytomas, 5 Conn's diseases, 1 adrenal cyst and 1 Cushing's syndrom, 1 metastased adenocarcinoma. We used Storz's laparoscopic device with 30 degree optic.
Results: operative time occupies from 80 to 260 minutes, mean time 195,3 ± 40,1. Median postoperative hospital stay was 8,2 days (range from 4 to 14 days). Mean blood loss was 154,2 ml ± 54,6 (range from 30 to 500 ml). Tumor size rang from 2 to 8 cm. The convertion rate to open surgery was 3/12 cases. Complications: pancreatic lesion (1 case), pleural perforation (1 case), infection (1 case).
Conclusion: our data is small, operation take much more time due to lack of experience, complications is high (3/12). We should perfect laparoscopic skill, learn more about anatomy of the adrenal and their anatomic relation.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF