Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2011 - Tập 15 - Số 2
ĐIỀU TRỊ LIỆT THẦN KINH MẶT NGOẠI BIÊN BẰNG PHẪU THUẬT NỐI CHÉO DÂY VII VÀ BÁN PHẦN DÂY XII

Lê Hành

TÓM TẮT :

TÓM TẮTMuc tiêu: Liệt thần kinh mặt ngoại biên gây ra những thương tổn trầm trọng cho bệnh nhân không những chỉ về thẩm mỹ, chức năng mà còn cả về tâm lý. Rất nhiều phương pháp phục hồi dây VII đã được dùng nhưng không có phương pháp nào toàn hảo. Nối dây thần kinh trực tiếp cho kết quả tốt nhất, nhưng chỉ thực hiện được trong trương hợp dây thần kinh VII chỉ bị gián đoạn. Ghép thần kinh thì tốt khi đoạn gần của dây VII còn hoạt động. Khi đoạn gần của dây VII không còn dùng được thì cách hữu hiệu nhất là nối chéo dây VII và với nguồn vận động từ dây XII. Nhiều tác giả đã sử dụng dây thần kinh hoành, V, XI để nối với dây VII, nhưng kết quả đạt được không tốt bằng dùng dây XII. Điểm bất lợi của kỹ thuật nối VII- XII kinh điển là một bên lưỡi bị liệt, sự vận động đồng thời của toàn bộ các cơ mặt và hiếm khi, tăng tính cường cơ của các cơ này. Kỹ thuật nối dây VII với bán phần dây XII có thể giúp tránh được di chứng liệt một bên lưỡi. Bệnh nhân và phương pháp nghiên cứu: Đối tượng của nghiên cứu này là 11 bệnh nhân gồm 2 bị liệt VII sau mổ tai, 6 do chấn thương bởi tai nạn giao thông. Năm bệnh nhân được mổ nối dây VII-XII toàn phần, với thời gian theo dõi lần lượt là 8 năm, 5 năm và 3 năm. Sáu bệnh nhân được mổ nối VII- và bán phần XII có thời gian theo dõi trung bình là 2 - 3 năm. Sự hồi phục dây VII được đánh giá dựa trên độ cường cơ của cơ vùng mặt, biểu hiện bằng sự cân đối của khuôn mặt lúc nghỉ ngơi và khả năng vận động, diễn cảm, cải thiện các chức năng của vùng mặt.Kết quả: Tác giả đã thu được những kết quả đáng khích lệ về tính cường cơ, sự hồi phục của vận động mặt. Trong nhóm nối với bán phần dây XII, vân động lưỡi bên phía thần kinh cho gần như được bẩo tồn. Nối VII-XII hữu hiệu nhất khi được thực hiện càng sớm càng tốt, ngay sau thời gian chờ đợi sự hồi phục tự nhiên (thường không quá 6 tháng) để tránh tình trạng teo quá đáng các cơ mặt. Các kết quả về sự hồi phục của dây VII được đánh giá dựa trên thang điểm của House và Brackmann, được minh họa bằng hình chụp, vidéo và điện cơ ký. Bài báo cáo có phần lược khảo những y văn mới nhất, so sánh các phương pháp mổ, nêu kỹ thuật mổ và hướng nghiên cứu mới. Kết luận: Nối chéo thần kinh VI với bán phần dây thần kinh XII là một phương pháp khá hữu hiệu để điều trị liệt thần kinh VII ngoại biên khi nguồn dây VII không còn sử dụng được. Nối chéo với bán phần dây XII có thể tránh được di chứng liệt một bên lưỡi phía thần kinh cho.

ABSTRACT :

ABSTRACTObjective: Facial nerve paralysis is often a devastating deformity with serious implications for both the vision and the psychological well-being of affected patients. A multitude of reconstructive techniques has been used but none is perfect. Primary nerve repair offer the best hope for recovery when the facial nerve has been transected. Direct nerve graft reconstruction is usually successful if the proximal stump is available. The most successful neural repair when the central stump is not available has been a transfer of hypoglossal (XII) to the facial (VII) nerve. Although the phrenic, the trigeminal and accessory nerves has been used to reanimate the face, the result has been inferior to the XII-VII transfer. The disavantage of classic VII-XII anastomosis is the atrophy and hypofunction of the ipsilateral tongue. To resolve this weak point, the author has used only the inferior half of the XII as the motor nerve source to connect with the VII. The modified technique can preserve hypoglossal nerve function and provide adequate facial reanimation.Patient and methods: Eleven patients with peripheral facial paralysis (2 due to ear surgery, 6 temporal bone fractures) were treated by microsurgical hypoglossal - facial crossover. The classical VII-XII anastomosis was used in 5 cases (follow up 8 years, 5 years and 3 years) and partial XII - VII in 6 cases (follow up 2 - 3 year). The recovery of facial muscles activities is assessed to House-Brackmann Score, demonstrated by photos, video and elctromyography.Results: The outcome of the anastomosis is acceptable, based on: normal facial aesthetic symmetry and repose, good facial muscle tonus, good face voluntary motion. In the group of partial XII - VII anastomosis, the motion of the tongue of donnor side is almost preserved. The paper reviews the latest literatures concerning facial nerve anastomosis, presents operative techniques and new trends in the surgical rehabilitation of facial paralysis. Conclusions: Hypoglossal - Facial nerve anastomosis is a good technique for reinnnervation of the paralyzed face in case of the proximal stump of the VII is not available.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF